Home » Fremveksten av grønn energi: endringsvinder blåser over Europa

Fremveksten av grønn energi: endringsvinder blåser over Europa

by Roald Amundsen

Europa posisjonerer seg i forkant av den grønne revolusjonen, med en enestående økning i investeringer i fornybar energi. Over hele kontinentet blomstrer vindturbinfelter, solenergiparker strekker panelene sine mot himmelen, og tidevannsturbiner utplasseres stille i dypet av elver og hav.

I følge en fersk rapport fra European Energy Agency kom i 2022 nesten 35 % av energien som ble forbrukt i Europa fra fornybare kilder, opp fra bare 19 % i 2010. Denne bemerkelsesverdige økningen er et resultat av den samlede innsatsen fra nasjonale myndigheter, EU, selskaper og innbyggere for å bekjempe klimaendringer og sikre energisikkerhet.

En nøkkelfaktor i denne overgangen er den raske bruken av vindturbinteknologi. Land som Danmark, Spania og Tyskland har investert tungt i vindenergi, med vindparker på land og til havs som strekker seg over tusenvis av hektar. Spesielt Danmark henter allerede nesten 50 % av sitt strømforbruk fra vindenergi.

Sammen med vind har solenergi også hatt eksponentiell vekst. Land som Italia og Spania, som drar nytte av rikelig med solskinn, har implementert ambisiøse programmer for å installere solcellepaneler på hustak, kontorer og til og med langs veier.

Vannkraft, selv om den er eldre, er fortsatt en viktig kilde til grønn energi i Europa. Fjellland som Sveits og Norge utnytter energien fra elvene og fossene sine for å produsere mye av elektrisiteten.

Men veien mot et helt grønt Europa slutter ikke der. Innovative nye prosjekter utvikles, som karbonfangst og -lagring, utnyttelse av geotermisk energi og til og med å lage «energiøyer» i Nordsjøen, som potensielt kan gi strøm til millioner av hjem.

Til tross for disse fremskrittene gjenstår det imidlertid utfordringer. Spørsmålet om intermittens, knyttet til selve naturen til fornybare energikilder, krever innovative løsninger når det gjelder energilagring. Videre krever overgangen til grønt betydelige investeringer, både økonomisk og infrastrukturmessig.

Men med sitt sterke engasjement for fornybar energi og sin utrettelige innsats for å redusere karbonutslipp, leder Europa an mot en renere og mer bærekraftig fremtid.

You may also like