Home » Helseinstitutt slutter seg til EU-foreningen for helseteknologivurdering

Helseinstitutt slutter seg til EU-foreningen for helseteknologivurdering

by Russell Crowe

I første omgang fokuserer HAG først og fremst på å utvikle et solid grunnlag for å forme de deltakende organisasjonenes felles aktiviteter. Videre har foreningen som mål å gi råd til europeiske beslutningstakere og relevante institusjoner og byråer om vurdering av helseteknologier og om å forme europeisk samarbeid på dette feltet. det sier Tiana van Grinsven, medlem av styret for Nasjonalt helseinstitutt.

Viktigheten av samarbeid i evaluering

«Det er viktig at vi ytterligere intensiverer det europeiske samarbeidet i evalueringen av nye behandlinger, medisiner og helseteknologi,» sier Van Grinsven. – Vi kan lære mye av hverandre, unngå duplisering og med samarbeid korte ned ventetiden på helseteknologivurderinger. Dette er også i interessen til folket i Nederland, som vil få raskere tilgang til behandlinger, medisiner og innovasjoner.

Presidentskap

Gruppen av byråledere har utnevnt Prof. Rui Santos Ivo (INFARMED, Portugal valgt til president, med Prof. Dominique Le Guludec (HAS, Frankrike) og Dr. Trygve Ottersen (FHI, Norge) som visepresidenter. Organisasjoner som har sluttet seg til gruppen så langt er blant annet:

 • AEMPS (Spania).
 • AIFA (Italia).
 • AGENAS (Italia).
 • AIHTA (Østerrike).
 • INFARMED (Portugal).
 • KCE (Belgia).
 • FHI (Norge).
 • G-BA (Tyskland).
 • HAS (Frankrike).
 • HIQA (Irland).
 • IQWIG (Tyskland).
 • FIMEA (Finland).
 • NCPE (Irland).
 • REDETS (Spania).
 • RER (Italia).
 • RIZIV-INAMI (Belgia).
 • NOMA (Norge).
 • TLV (Sverige).
 • National Institute of Health (Nederland).

Bestem verktøyet raskere

Zuyderland Hospital, TNO, CBS og helseforsikringsselskapet CZ lanserte nylig en pilot som viste at det er mulig å analysere sensitive data fra flere kilder uten å dele disse dataene. På denne måten kan nytten av nye helseteknologier og andre helseinnovasjoner avgjøres raskere og disse innovasjonene blir raskere tilgjengelig.

Dette kan gjøres gjennom personvernmodifikasjonsteknologier (PET) og gode samarbeidsavtaler. På denne måten kan de enorme datamengdene som er tilgjengelige brukes maksimalt for å forbedre omsorgen, uten at det går på bekostning av personvern og konfidensialitet.

Innvielsesakt 2022

Vil du også delta på IKT- og helseåpningsdemonstrasjonen 31. januar 2022? Billettene er gratis, men de eksisterer ikke lenger! Så ikke vent og meld deg på raskt.

You may also like