Home » Hvordan få arbeidstillatelse i Norge? (2023)

Hvordan få arbeidstillatelse i Norge? (2023)

by Henrik Ibsen

Hvordan få arbeidstillatelse i Norge? Dette er spørsmålet mange stiller som ønsker å jobbe i et annet land som Norge. Norge er et flott alternativ for å jobbe, men det kreves arbeidstillatelse eller norsk oppholdstillatelse. Norges nasjonaløkonomi er meget stabil og byr på mange jobbmuligheter for internasjonale arbeidssøkere.

Norge er et skandinavisk land med fem (5) millioner innbyggere for et område på 385 199 km2. Norges økonomi er fortsatt sterkt avhengig av primærsektoren, hydrokarboneksporten (olje og gass), som utgjør mer enn halvparten av landets totale eksport.

Norge Arbeidstillatelse: Jobbmuligheter i Norge

Norges hovednæringer inkluderer følgende sektorer:

 • Landbrukssektoren.
 • Fiskerisektoren.
 • Næringsmiddelindustrien.
 • Gruvesektoren.
 • Olje- og gasssektoren.
 • Leveringssektoren.

Utlendinger kan finne jobbmuligheter i følgende sektorer:

 • Byggesektoren.
 • Helsesektoren.
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologisektoren.
 • Olje- og gasssektoren.
 • Tannturismesektoren.
arbeidstillatelse i norge

Kravene for å få arbeidstillatelse for Norge er som følger:

 • Du må ha arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse for å jobbe i Norge. For å gjøre dette må du først få jobb i Norge. Før du begynner å jobbe i Norge, må du først få oppholdstillatelse. Det europeiske blåkortsystemet gjelder ikke i landet.
 • Du trenger oppholdstillatelse hvis du ikke er fra EU eller EØS. Ting er mye enklere hvis du er en fagarbeider. Kvalifiserte arbeidstakere vil få oppholdstillatelse som gir dem mulighet til å bli permanent i Norge.

For å oppnå tittelen kvalifisert arbeidstaker må følgende kriterier være oppfylt:

Du må ha minst ett av følgende vitnemål:

 • Har fullført et studieprogram på universitetsnivå.
 • Ha et bachelor- eller masterprogram.
 • Ha fullført et yrkesopplæringsprogram på videregående skole av minst tre (3) års varighet.
 • Du må ha noen års yrkeserfaring.
 • Jobben din må ha de nødvendige lønns- og arbeidsvilkår.

Les også: Studentvisum til Storbritannia: prosedyrer og dokumenter som skal presenteres

Prosedyrer for å få et regulariseringsvisum

Dokumenter som kreves for å få arbeidstillatelse i Norge

Prosessen for å søke om arbeidstillatelse for Norge er som følger:

 • Du må innhente et offisielt arbeidsbrev fra din norske arbeidsgiver før du sender inn søknad om arbeidstillatelse.
 • Norske arbeidsgivere kan også søke om arbeidstillatelse på dine vegne dersom du gir dem formell tillatelse.
 • Du må fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet for arbeidsvisum.

Dokumentene som kreves for et arbeidsvisum er:

 1. Et gyldig pass
 2. Et behørig utfylt og signert visumsøknadsskjema.
 3. To ferske passbilder.
 4. Detaljer om dine kvalifikasjoner.
 5. Bevis på å ha jobbtilbud og lønn.
 6. Bevis på overnatting i Norge.
 7. Hvis jobben din tilhører et regulert yrke, må du ha den nødvendige yrkeslisensen som vil kreve autorisasjon eller anerkjennelse.
 8. Du må betale de fastsatte visumavgiftene.
 9. Dokumentene dine kan oversettes til engelsk eller norsk.

Når det gjelder behandlingstiden for din oppholdstillatelse, er den cirka en (1) måned.

Når du har satt din ankomstdato til Norge, må du avtale med det lokale politikontoret for å få oppholdstillatelsen. Denne avtalen kan gjøres allerede før avreise.

Med oppholdstillatelse for fagarbeidere kan du få med deg familien din dersom du beviser at du vil kunne forsørge dem.

Når det gjelder fornyelse av oppholdstillatelsen i Norge, er det lurt å fornye den en (1) til tre (3) måneder før den utløper.

arbeidstillatelse i norge
arbeidstillatelse i norge

Les også: Visumforlengelse for Frankrike: prosedyre og trinn

Hvordan unngå Schengen-visumnektelse av grunn 4?

Schengen 2023 visumforfalskning: pass opp!

Arbeidstillatelsesfritakssaker for Norge

Hvis du planlegger å jobbe i Norge i mindre enn tre måneder (90 dager), trenger du ikke å få arbeidstillatelse.

Jobber som er unntatt arbeidstillatelse oppført på den offisielle norske nettsiden er:

 • For forskere.
 • For lærere.
 • For tekniske fagfolk.
 • For leger.
 • Fordi religiøse forkynnere og andre mennesker faller inn i denne kategorien.

Avslutningsvis, få en oppholdstillatelse Det er den første og viktigste prosedyren før man jobber i Norge.

Hvordan få arbeidstillatelse i Norge?
Hvordan få arbeidstillatelse i Norge?

You may also like