Home » I Norge er vi skremt over fremveksten av engelsk «i hele samfunnet»

I Norge er vi skremt over fremveksten av engelsk «i hele samfunnet»

by Russell Crowe

Emnet er ikke nytt i dette landet med 5,5 millioner innbyggere, tradisjonelt åpent for verden. Men Språkrådet (sprakradet), hvis oppgave er «styrke det norske språket og det språklige mangfoldet i landet» han mente det var nødvendig å slå alarm på en uvanlig måte. Innsiden en kronikk publisert 13. februar i avisspaltene bakre innlegg, de seks medlemmene av styret har truet med å trekke seg fordi «kommer ikke» å bli hørt.

For dem er situasjonen «som haster». «Vi ser en økende bruk av engelsk på bekostning av norsk i alle samfunnssektorer». Dette er spesielt tilfellet blant unge, inkludert barn, som «de er badet i et massivt kultur- og medietilbud på engelsk», også i utdanningssystemet.

Dette gjelder også høyere utdanning, hvor «Det norske språket er under veldig sterkt press» og for bedrifter, hvor «Engelsk er i økende grad det foretrukne språket.» «Alt dette påvirker brukervennligheten og statusen til vårt nasjonale språk,» Jeg mener at de seks medlemmene av rådet, hvorav fem er oppnevnt av deres departement for

You may also like