Home » IBM Watson, AI XPRIZE. Acadia Healthcare Co., Inc., Universal Health Services, Inc., Magellan Health Inc., National Mentor Holdings Inc., Behavior – Androidfun.fr

IBM Watson, AI XPRIZE. Acadia Healthcare Co., Inc., Universal Health Services, Inc., Magellan Health Inc., National Mentor Holdings Inc., Behavior – Androidfun.fr

by Russell Crowe

Fremskritt innen kunstig intelligens har vurdert datamaskiner for å hjelpe leger med å diagnostisere sykdom og spore vitale tegn til pasienter i alle regioner. Betydelige fremskritt har blitt gjort innen kunstig intelligens som snart vil påvirke måten psykisk helsehjelp leveres på i daglige kliniske omgivelser.

Resultatet vil bli stadig mer individualisert behandling som inkluderer tradisjonelle og evidensbaserte komplementær og alternativ medisin (CAM) modaliteter, gradvis levedyktige og mer kostnadseffektive medisiner for mange psykiske helseproblemer, og forbedrede resultater.
I Europa har WHO anslått at 44,3 millioner mennesker lider av depresjon og 37,3 millioner lider av angst. Diagnostisering av psykiske lidelser er avhengig av en gammel metode som kan være subjektiv og upålitelig, sier Brita Elvevåg, medskaper av artikkelen, kognitiv nevroforsker ved Universitetet i Tromsø, Norge.

Fremskritt innen analyseteknikker for store data vil snart gjøre det mulig å automatisere litteratursøket ved å produsere høykvalitetsinformasjon om et bredt spekter av komplementær og alternativ medisin (CAM). Å skaffe big data nyttig for beslutningstaking innen medisin og psykisk helsevern er ikke et trivielt problem, da betalere og tilbydere har ulike typer hemmelig informasjon om en lignende pasient, ofte kodet på ulike måter.

Få 40 % kontantrabatt på denne rapporten @
https://www.reportconsultant.com/ask_for_discount.php?id=76660

I big data er det en jevn balanse mellom presisjon på mikronivå og oppfatningen av fordelene med storskala prosessering. Dette problemet løses ved å kombinere store datasett på mange områder, for eksempel klinisk forskningsdata, kvalitetsforbedringsinformasjon, elektroniske journaler og administrative kravdata, og ved å bruke multivariate analyser for å skille ut undergrupper av pasienter som kan ha større sannsynlighet for å svare på flere medisiner i ulike settinger.

Denne detaljerte markedsundersøkelsen fokuserer på data fra ulike primære og sekundære kilder og analyseres ved hjelp av ulike verktøy. Gir innsikt i vekstpotensialet i markedet, noe som kan hjelpe investorer med å identifisere omfang og muligheter. Analysen gir også detaljer om hvert segment av det globale.

Hovedspillere:
IBM Watson, AI XPRIZE. Acadia Healthcare Co., Inc., Universal Health Services, Inc., Magellan Health Inc., National Mentor Holdings Inc., Behavioral Health Services Inc., Behavioral Health Network Inc., North Range Behavioral Health, Strategic Behavioral Health, LLC

Sentrale spørsmål rapportene gir svar på:
Hva er vekstpotensialet til kunstig intelligens i markedet for psykisk helsevern?
Hvilket regionalt marked vil dukke opp som en forløper i årene som kommer?
Hvilket applikasjonssegment vil vokse i jevnt tempo?
Hva er vekstmulighetene som kan dukke opp i AI-industrien innen psykisk helsevern i årene som kommer?
Hva er hovedutfordringene det globale markedet for kunstig intelligens innen psykisk helsevern kan møte i fremtiden?
Hvem er de ledende selskapene i det globale kunstig intelligens-markedet i psykisk helsevern-markedet?
Hva er de viktigste trendene som positivt påvirker veksten i markedet?
Hvilke vekststrategier vurderes av spillere for å opprettholde grepet i det globale kunstig intelligens-markedet i psykisk helsevern-markedet?

Rapporten gjør det mulig for nye og eksisterende selskaper å adressere bekymringer om fleksibiliteten og vekstutsiktene til deres nåværende tilnærming og beriker dem med nok kunnskap til å gjøre de nødvendige endringene. Det gir et komplekst syn på global kunstig intelligens i markedet for psykisk helsevern, og legger vekt på regioner som Nord-Amerika, Europa, Kina, Japan, Sørøst-Asia, Sørøst-Asia og India.

Få en prøvekopi av denne rapporten @
https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=76660

Rapportene tilbyr en AI-analyse av markedet for psykisk helsevern med SWOT-analyse og Porters fem analysemodell med aktuell bedriftsinformasjon. Denne rapporten er en omfattende studie av gjeldende markedstrender, bransjevekstdrivere og begrensninger. Det bemerkelsesverdige ved denne rapporten er at den dekker mange dynamiske og statiske aspekter ved virksomheten. Avslutningsvis kombinerer rapporten sømløst dataene til en integrert studie som inkluderer viktigheten av bevissthet om kombinasjonsfaktorene som er involvert. Marked for psykisk helsevern.

Om oss:
Rapporteringskonsulent – En verdensledende innen analyse, forskning og rådgivning som kan hjelpe deg med å fornye virksomheten din og endre fokus. Hos oss lærer du å ta dristige beslutninger. Vi analyserer ulemper, muligheter, omstendigheter, estimater og informasjon ved å bruke våre erfarne ferdigheter og verifiserte metoder.
Våre forskningsrapporter vil gi deg en eksepsjonell opplevelse av innovative løsninger og resultater. Gjennom våre markedsundersøkelser har vi effektivt ledet virksomhet rundt om i verden og er unikt posisjonert til å lede digitale transformasjoner. Derfor skaper vi større verdi for kundene ved å presentere avanserte muligheter på det globale markedet.

Kontakt med:
Rebecca bardoux
(Konsulentrapport)
Kontaktnummer: + 81-368444299
sales@reportconsultant.com
www.reportconsultant.com

You may also like