Home » Justin Trudeau navngir en ny «Great Mandarin» i Ottawa

Justin Trudeau navngir en ny «Great Mandarin» i Ottawa

by Ashley Olsen

OTTAWA – Statsminister Justin Trudeau utnevnte en ny føderal offentlig tjenestesjef tirsdag.

John Hannaford, som for tiden er viseminister for naturressurser, vil bli Privy Council Secretary og Cabinet Secretary neste måned.

Den nåværende sekretæren, Janice Charette, går av med pensjon 24. juni etter 40 år i offentlig tjeneste.

Charette ble først utnevnt til sekretær for Privy Council og kabinettsekretær i 2014 av den konservative statsministeren Stephen Harper, før hun i 2016 ble utnevnt av Trudeau til Canadas høykommissær i Storbritannia.

Hun ble deretter gjenutnevnt av Trudeau som fungerende sekretær for Privy Council i 2021, og deretter permanent for et år siden.

Mr. Hannaford, en høytstående offentlig tjenestemann siden 2001, var spesielt viseminister for internasjonal handel og utenriks- og forsvarspolitisk rådgiver for Mr. Trudeau. Han var også Canadas ambassadør i Norge fra 2009 til 2012.

Sekretæren for Privy Council og statssekretæren er ansvarlig for å gi råd til statsministeren og kabinettet om forvaltningen av landet «på en objektiv og partipolitisk måte». Han er den høyeste embetsmannen i den kanadiske staten, ofte kalt i Ottawa som «den store mandarinen».

You may also like