Home » Klimator ansetter Søren Pedersen som leder for vintervedlikehold – 18. oktober 2023 kl 10:51

Klimator ansetter Søren Pedersen som leder for vintervedlikehold – 18. oktober 2023 kl 10:51

by Ashley Olsen

Klimator har annonsert ansettelsen av Søren Pedersen som Klimator Vintervedlikeholdsdirektør. Med sin lange historikk i selskapet og betydelig erfaring på feltet er Søren den naturlige etterfølgeren til Emil Danielsson, som ble administrerende direktør i Klimator i mai i fjor. Søren Pedersen, i dag ansvarlig for Klimator-driften i Danmark, hvor utviklingen av IoT-sensorer har vært grunnleggende, overtar nå ansvaret for hele vintervedlikeholdssektoren.

Søren er allerede medlem av ledergruppen og har spilt en viktig rolle i utviklingen av denne næringssektoren i lang tid, og har tilført sin nye rolle omfattende erfaring og kunnskap. Hans praktiske erfaring i vinterbransjen og dype kunnskaper om utfordringene sektoren står overfor gjør ham til en naturlig leder i selskapets utviklingssatsing kombinert med innovative og relevante verktøy for vinterbransjen. Klimator tilbyr i dag programvare- og maskinvareløsninger i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Litauen, Tsjekkia og Storbritannia.

You may also like