Home » NHIndustries har levert den 500. NH90 til ALAT i en spent industriell og kommersiell kontekst

NHIndustries har levert den 500. NH90 til ALAT i en spent industriell og kommersiell kontekst

by Siv Jensen

Army Light Aviation (ALAT) mottok den 500. NH90 under en seremoni på Airbus-anlegget i Marignane. Det multinasjonale programmet står overfor en rekke utfordringer ettersom noen av kundene slutter å operere NH90-flåten. Dersom saken med Australia avgjøres, for Norges del, virker produsenten villig til å gjøre en betydelig innsats.

Så snart den offisielle seremonien var over, fløy ALATs nye NH90 TTH til Étain-Rouvres-basen nær Metz. Denne 500. NH90 levert av NHI er også den 58. levert av ALAT. Den franske hæren bestilte totalt 74 eksemplarer. De siste ti NH90-ene i denne rekkefølgen vil være en spesialversjon av NH90 beregnet på de franske spesialstyrkene.

NH90 skrev historie. Den første flyvningen av prototypen fant sted 18. desember 1995, den første flyvningen av den andre prototypen i 1997. Sistnevnte var verdens første militærhelikopter utstyrt med elektriske flykontroller.

Airbus Helicopters, Leonardo Helicopters og Fokker deltar i NHIndustries-konsortiet. Kunder inkluderer Frankrike, Tyskland, Italia, Belgia, Norge, Nederland, Finland, Hellas, New Zealand, Australia, Spania, Sverige og Qatar.

Ifølge Axel Aloccio, president for NHIndustries, akkumulerer alle versjoner av NH90 levert til dags dato – det er 24 forskjellige konfigurasjoner – mer enn 370 000 flytimer og flyr rundt 40 000 flytimer per år.

Det er imidlertid ikke alle kunder som er fornøyde. Australia har bestemt seg for å pensjonere sin MRH90 Taipan, den australske versjonen av NH90 TTH, og erstatte den med UH-60M Black Hawk. I juni 2022 pensjonerte Norge sin NH90-flåte over natten og kunngjorde at de ønsket å returnere helikoptrene til produsenten, i bytte mot tilbakebetaling av alle kostnader som påløper for å anskaffe NH90. Også i Sverige er fremtiden til NH90 usikker. I 2022 anbefalte en svensk regjeringskommisjon at NH90 ble tatt ut av drift, med tanke på at den ikke svarte til forventningene.

Axel Aloccio sa til Aerobuzz at han var i avanserte diskusjoner med kunder og at NHI vil fortsette å støtte Australia under overgangen til den andre modellen. Forvent en overgangsfase på flere år. I følge Mathieu Louvot, konserndirektør for programmer hos Airbus Helicopters, kan selskapet vurdere å anskaffe MRH90 Taipans fra Australia og kannibalisere dem for å lette spenningen i delene for resten av NH90-flåten. Men den endelige avgjørelsen er selvfølgelig Australias.

Ifølge Mathieu Louvot pågår det også samtaler med Norge. Ifølge Norge tilbød NHInduries å utbedre alle de tekniske manglene det klaget på gratis. I tillegg har NHI tilbudt mer servicepersonell til NH90 i Norge i samarbeid med lokale bedrifter. Både fra et økonomisk og et operasjonelt synspunkt gir det ingen mening for Norge å erstatte NH90 med en ny type. Norge trenger totalt 14 helikoptre til Kystvakten og Sjøforsvaret. Det annonserte kjøpet av seks helikoptre fra en annen produsent, nemlig Sikorsky Aircrafts MH-60R Seahawk (Editor’s Note), ville koste bare 1,4 milliarder dollar, og å erstatte 14 helikoptre ville koste omtrent 3 milliarder dollar. På den annen side tilbød NHIndustries å løse tekniske problemer Norge støter på med sine NH90-er gratis.

I tillegg til forsyningskostnadene ville det også komme kostnader til opplæring av team og teknikere, tilpasning av infrastrukturen og innkjøp av reservedeler.

Tjenestemenn tilskriver den lave tilgjengelighetsraten til NH90-flåten (for tiden under 50 % globalt) hovedsakelig til problemer med forsyningskjeder. De jobber aktivt med leverandører om dette, hovedsakelig fordi kundene har gjort det klart for produsenten at de ønsker å bruke NH90 mer intensivt. På slutten av 2020-tallet ønsker de å fly 80 000 timer i året, ikke 40 000 som i dag.

I tillegg ønsket Mathieu Louvot velkommen introduksjonen av NH90 i Qatars væpnede styrker. De første helikoptrene nådde 1000 timer og var medvirkende til å sikre verdensmesterskapet i desember 2022. Emiratet hadde tatt levering av den første NH90 TTH bare ett år tidligere.

Under leveringen av den 500. NH90 i Marignane uttalte Bruno Even, administrerende direktør i Airbus Helicopters: » NH90 er et resultat av sterke partnerskap. Han har bevist seg i ulike helikopterroller på teatre i Irak, Afghanistan, Adenbukta, Mali og Niger. Jeg kjenner forventningene og frustrasjonene til kundene våre. De strukturelle endringene som er nødvendige for forbedring er allerede på plass. »

You may also like