Home » Norge: Det største gassfeltet på ti år kan ha blitt oppdaget

Norge: Det største gassfeltet på ti år kan ha blitt oppdaget

by Russell Crowe

Der Det meldte det norske oljeselskapet DNO mandag oppdage naturgass i den norske Nordsjøen, som han sa kan bli det største funnet i landet på ti år. Gass- og kondensatforekomsten funnet i det såkalte Carmen-prospektet vil inneholde mellom 120 og 230 millioner fat oljeekvivalenter (Mboe), ifølge deres pressemelding.

Hvis midtpunktet i dette området (175 Mboe) ble nådd, ville det være det største funnet på norsk kontinentalsokkel siden 2013, sa han. «Norge er en evig gave», sa konsernsjefen Bijan Mossavar-Rahmani.

Nordsjøen er allerede mye utnyttet

Til tross for klimakrisen, sliter Norge – som ble Europas største gassleverandør i fjor etter krigen i Ukraina – med å bryte avhengigheten av hydrokarbonene som har tjent sin formue.

I forrige måned ga Oslo, til irritasjon for miljøaktivister, sin godkjenning til 19 olje- og gassprosjekter (åpning eller utvidelse av felt, investeringer rettet mot å øke utvinningsgraden for hydrokarboner, etc.) til en samlet verdi av mer enn 17 milliarder euro . Siden Nordsjøen allerede er omfattende utvunnet, har betydelige funn blitt sjeldnere de siste årene.

Carmen er fortsatt begrenset i størrelse sammenlignet med andre norske felt som Statfjord, Ekofisk, Johan Sverdrup eller til og med Troll, hvis reserver i noen av dem overstiger 3 milliarder fat oljeekvivalenter. Imidlertid bør dens nærhet til andre forekomster som allerede er oppdaget eller satt i drift, lette utviklingen.

I tillegg til DNO, som eier en eierandel på 30 %, er prosjektpartnerne norske Wellesley Petroleum (50 %), Equinor og Aker BP (10 % hver).

You may also like