Home » Norge forventer å heve styringsrenten til 4,0 % denne uken – I dag klokken 11:08

Norge forventer å heve styringsrenten til 4,0 % denne uken – I dag klokken 11:08

by Russell Crowe

Norges sentralbank forventes å heve sin referanserente med 25 basispunkter (bps) til 4,00 % denne uken for å dempe inflasjonen, spådde økonomer spurt av Reuters enstemmig.

Norges konsumpriser steg 6,4 % på årsbasis i juli, mer enn tredoblet sentralbankens 2 % årlige prisvekstmål, men under rekorden på 7,0 % i juni.

Inflasjonsraten i juli var i tråd med Norges Banks prognose på 6,3 %, noe som gjør det usannsynlig at beslutningstakere vil gjenta sin beslutning i juni, da de valgte en økning på 50 bp, også kalt en «dobbel økning, sa økonomene.

«Risikoen for en ny dobbel renteøkning er klart redusert,» sa Handelsbanken i et notat til kunder datert 11. august.

Norges Banks pengepolitiske komité sa at den sannsynligvis vil heve referanserenten til 4,25 % innen utgangen av dette året for å forhindre en fortsatt rask økning i priser og lønninger som kan utløse inflasjon.

«Etter vårt syn har den siste økonomiske trenden økt sannsynligheten for en septemberoppgang etter en oppgang i august, og vi forventer at Norges Bank signaliserer dette», sa DNB Markets 11. august.

Den norske valutaen, som styrket seg mot euroen på forsommeren, svekket seg etter utgivelsen av svakere inflasjonsdata for juli.

Den europeiske sentralbanken har forresten blitt avløst som direktør med 3,75 %, men en stor domstol av økonomer som er avhørt av Reuters er klar over at ECB midlertidig avbryter sin kampanje for lettelse av finansielle ressurser fra møtet i september.

De 31 økonomene som ble spurt mellom 10. og 15. august sa at Norges Bank torsdag vil kunngjøre at de vil heve referanserenten med 25 basispunkter til 4,00 %.

Medianen av undersøkelsens spådommer viste at den offisielle renten ville nå en topp på 4,25 % senere i tredje kvartal, selv om noen spådde at den kunne nå 4,50 % innen utgangen av dette året. (Rapportering av Terje Solsvik, undersøkelser av Vijayalakshmi Srinivasan og Pai Sujith i Bengaluru; Skrevet av Susan Fenton)

You may also like