Home » Norge ville ta fra seg fordelene med elbilen!

Norge ville ta fra seg fordelene med elbilen!

by Ashley Olsen

Selv om Norge er et foregangsland innen elbil og jevnlig setter salgsrekorder, kan landet endre strategi i fremtiden.

Norge er eneldorado elbil i europa. Utvalget av modeller er veldig bredt og fordelene som gis til eiere av elbiler de er også rause. Spesielt kan de dra nytte av attraktive skatterabatter, avskaffelse av merverdiavgift enten bruke bussfeltene og nyt gratis parkering. Som et resultat slår salget av elbiler jevnlig rekorder i Norge og markedsandelen til disse kjøretøyene er desidert majoriteten.

mindre inntekt

Hver medalje har imidlertid en omvendt og suksessen til elbilen har gått på bekostning av inntektene for Norge Av denne grunn vurderer dette skandinaviske landet, som likevel fortsatt er ganske rikt takket være sin store olje- og gassproduksjon, å avgiftsbelegge elbiler. Auto Plus snakket allerede om det for et år siden. Nyhetene kommer nå tilbake i forgrunnen neste gang for intensiv bruk av elbilen.

Slett fordeler

Derfor vil eiere av elbiler i Norge ha en tendens til å bruke kjøretøyet konsekvent selv i bysentre. i stedet for å velge alternative transportmidler som sykling, gange eller kollektivtransport. Med inntektsnedgangen ville sistnevnte ikke lenger tjene like mye på det av investeringer. Derfor ville samferdselsministeren vurdere eliminere eller redusere fordelene for elbiler i storbyene.

Les også:

You may also like

Leave a Comment