Home » Norske myndigheter reduserer foreslått skatt på oppdrettsanlegg til 35 prosent

Norske myndigheter reduserer foreslått skatt på oppdrettsanlegg til 35 prosent

by Ashley Olsen

Norges regjering sa tirsdag at den vurderer å innføre en ressursskatt på 35 % på fortjenesten til lakse- og ørretoppdrettere, opp fra et opprinnelig forslag på 40 % som traff aksjekursene hardt for den første kunngjøringen i fjor.

Statlig utstedte havbrukskonsesjoner gir bedrifter mulighet til å utnytte offentlige ressurser, og regjeringer på venstre og høyre side har de siste årene vurdert å legge tilleggsskatt på oppdrettsnæringen.

Norges sentrum-venstre Arbeiderparti-regjering må nå forhandle frem en endelig avtale i Stortinget før en skatt trer i kraft, men det er allerede klart at det er flertall for økte skatter på industrien.

– I Norge har vi en lang tradisjon for at verdien som skapes ved bruk av våre felles naturressurser skal komme samfunnet som helhet til gode, sa statsminister Jonas Gahr Stoere i en uttalelse.

«Det er betimelig å innføre grunnrenteskatt for havbruksnæringen».

You may also like