Home » Oppdag «Vélotaf», den nye trenden for ansatte!

Oppdag «Vélotaf», den nye trenden for ansatte!

by Liv Ullmann

HAN cyclotafsammentrekning av » sykkel » OG » jobb«, det er en måte å reise på som vinner mer og mer popularitet i store europeiske byer. Denne trenden innebærer å bruke den personlige sykkelen som et daglig transportmiddel for å komme seg til jobb. Ikke bare cyclotaf Dette økologiskemen det har også mange fordeler for Helse og velferd folk i byen. Mange europeiske byer oppmuntrer til denne praksisen ved å utvikle passende infrastruktur og implementere incentiver for arbeidere.


København, Amsterdam og Oslo: de europeiske sykkelhovedstedene

Øverst på listen over byer hvor cyclotaf er konge, finner vi København, den danske hovedstaden, som har utviklet seg hundrevis av kilometer med trygge sykkelfelt og tilbyr en tjeneste offentlig sykkelutleie høy ytelse. Amsterdam, i Nederland, er en annen referanse på dette området. Byen er kjent for sine kanaler, men også for sin intensive bruk av sykkel som transportmiddel, med et eksemplarisk nett av sykkelveier og sykkelparkering. Oslo, Norge, er også blant de ledende, med insentiver som tilskudd til kjøp av elsykler og et erklært ønske om å redusere biltrafikken til fordel for tohjulede kjøretøy.

Les mer : Sykkelturister: Velhome, løsningen for å parkere syklene dine med full trygghet

Paris, Berlin og Barcelona: Fremveksten av sykkelen på det kontinentale Europa

HAN cyclotaf Den vinner terreng også i andre store europeiske byer. HAR ParisFor eksempel ham Nettet av sykkelstier utvides stadig.og tiltak som f.eks Vélib» selvbetjente sykler oppfordre pariserne til å adoptere cyclotaf. Berlin, Tyskland, er en by hvor sykling blomstrerspesielt takket være massive investeringer i sykkelinfrastruktur. Barcelonai Spania, fortsetter også denne trenden, med et sterkt engasjement for Sykkelen som et daglig transportmiddel.foretrukket av et mildt middelhavsklima hele året.

Mange fordeler med sykling

Sykkel kilometergodtgjørelseogså kjent somikver en økonomisk insentiv som tilbysav visse selskaper eller administrasjoner til sine ansatte Fremme bruk av sykkel som transportmiddel for å komme seg til jobb.. Denne kompensasjonen har som mål å fremme Bærekraftig mobilitet, redusere trafikkbelastninger og bidra til å redusere karbonavtrykket.. Dette ikv kan tillate spesieltbehold sykkelen ! Vanlig sykling gir selvsagt mange helsemessige fordelertilbyr bedre sove med en trett sunnbedre kontroll på fysisk tilstand og en forbedring iutholdenhet.

derfor cyclotaf er i ferd med å bli en livsvane for mange innbyggere i europeiske byer bekymret for redusere karbonavtrykket og forbedre livskvaliteten din. Byer som oppmuntrer til denne praksisen ved å investere i moderne sykkelinfrastruktur og økonomiske insentiver ser flere og flere innbyggere Bruk sykkelen som et daglig transportmiddel.. Etter hvert som bevisstheten øker om miljøpåvirkningen av våre reiser, cyclotaf ser ut til å være en Den bærekraftige løsningen vinner terreng på hele det europeiske kontinentet.

Les mer : Gaya samler inn 2 millioner euro for lastesykkelen sin

You may also like