Home » PGS-faktureringen økte noe i fjerde kvartal

PGS-faktureringen økte noe i fjerde kvartal

by Siv Jensen

ABM
tirsdag 11. januar 2022 08:36

PGS opplevde en liten økning i omsetningen i segmentdivisjonen i fjerde kvartal 2021. Det kom tirsdag frem av foreløpige tall fra den norske tjenesteleverandøren til oljeindustrien og en sektorpartner til det nederlandske selskapet Fugro.

Segmentvirksomheten økte år-over-år-inntektene i løpet av siste kvartal til omtrent 174 millioner dollar fra 172,8 millioner dollar i fjerde kvartal 2020.

Siste kvartals omsetning ble delt inn i 5 deler, og Contract Seismics andel av konsernets omsetning økte fra 8 prosent i fjerde kvartal 2020 til 44 prosent i siste kvartal. Denne prosentandelen var allerede 40 prosent i tredje kvartal 2021. Stacked / Standby opplevde en liten nedgang fra 35 % til 32 % fra år til år, multiklientseismikk fra 41 % til 14 % og Steaming fra 13 % til 3 %. Yard økte derimot fra 3 til 7 prosent.

Q4 er basert på 6 fartøy, det samme er Q3. I fjerde kvartal 2020 var det fortsatt 5 fartøy igjen.

Totale inntekter for siste kvartal var 210 millioner dollar.

Selskapet snakket tirsdag om en vintersesong som er mer utfordrende enn forventet. Videre er utnyttelsesgraden av flåten «skuffende». Flerleiemarkedet er i gradvis bedring, ifølge konsernsjef Rune Olav Pedersn, men energiselskapene er fortsatt forsiktige med å investere, ifølge konsernsjefen.

PGS vil offentliggjøre de fullstendige kvartalstallene 27. januar.

Lær mer om emnene i dette innlegget:

Salgstall, europeiske_ multinasjonale selskaper

You may also like

Leave a Comment