Home » Porteføljen til det norske statsfondet ledet av aksjer

Porteføljen til det norske statsfondet ledet av aksjer

by Russell Crowe

Resultatene til Statens pensjonsfond utland, forvaltet av Norges Bank Investment Management (NBIM), for første halvår 2023, bekrefter trenden som alle aktører har funnet. Av de fire pilarene av eiendeler som den investerer i – aksjer, rente, eiendom og infrastruktur – merkes stigmaet til syklusinvesteringer i de to siste. Infrastruktur og eiendom hadde urealiserte tap på henholdsvis -4,6 % og -6,5 % i årets første seks måneder. Aksjeporteføljen er derimot i meget god form med en urealisert gevinst på 13,7 % og renteporteføljen er opp 2,2 %. Totalbalansen ved utgangen av juni var 15,3 milliarder kroner, eller 1,489 milliarder euro. «Fondets avkastning for perioden var 10 %, eller 1 501 millioner SEK, eller 0,23 prosentpoeng under referanseavkastningen. (fastsatt av Finansdepartementet, red.anm.)», kommenterer fondet i sin halvårsrapport. Den spesifiserer også at svakheten til den norske kronen har tillatt en økning i eiendelene på 980 000 millioner kroner, og at den norske regjeringen også har gitt 389 000 millioner nye penger til å forvalte.

Aksjer representerte 71,3 % av fondets verdi, rente 26,4 %, unotert eiendom 2,3 % og unotert infrastruktur for fornybar energi 0,1 %.


Les også:

Norske statsfonds portefølje i god form i første kvartal

På aksjesiden bidro teknologisektoren med en imponerende avkastning på 38,6 % til det suverene formuesfondet, mens det i fjor var en kilde til tap. Bransjen har dratt nytte av sterk etterspørsel etter nye AI-løsninger fra store Internett- og programvareselskaper, samt deres halvlederleverandører.

Når det gjelder unotert eiendom, var hovedfaktoren bak den negative utviklingen kontorsektoren, forklarer fondet. Spesielt amerikanske investeringer tapte betydelig verdi i første halvår. «Dette skyldes hovedsakelig økningen i ledige kontorer, noe som gir lavere inntekter for investorene.» heter det i rapporten. Lønnsomheten til den børsnoterte eiendomsporteføljen har også blitt påvirket av den negative utviklingen i kontorsektoren i USA.

Til slutt, innen fornybar energiinfrastruktur, forklarer fondet sin dårlige ytelse med for lave energipriser.

NBIM fortsatte med sin aktive stemmepolitikk i første semester med 94 731 vedtak vedtatt i 8 522 generalforsamlinger.

You may also like