Home » Prisene i Norge nådde det høyeste i 13 år

Prisene i Norge nådde det høyeste i 13 år

by Ashley Olsen

Prisene på varer og tjenester i Norge har steget 5,1 prosent siden november i fjor. Det er den største prisøkningen på 13 år.

I Norge økte prisene på varer og tjenester 5,1 prosent fra november i fjor til samme måned i år. Dette er den største 12-måneders prisøkningen siden oktober 2008, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Konsumprisindeksen er en metode for å måle prisene på varer og tjenester over en periode og uttrykkes i prosent.

Boligleie, strøm, mat, klær eller kostnadene ved et frisørbesøk er eksempler på hva konsumprisindeksen kan måle.

En av hovedfaktorene som påvirker prisveksten er økningen i energiprisene i Norge.

– Vi må 13 år tilbake, til oktober 2008, for å finne en tilsvarende tolvmåneders økning i konsumprisindeksen. Ikke overraskende bidrar høye strømpriser til veksten, forklarer Trymas Kristian Økland i SSB.

Strømprisene, inkludert nettleie, har økt med 123,5 % siden november 2020, noe som betyr at energiprisene har bidratt med mellom 3,3 % og mer enn fem prosent. vekst i konsumprisindeksen.

I tillegg til energiprisene ble veksten i konsumprisindeksen også drevet av prisene på varer og tjenester i drivstoff-, hotell- og fritids- og underholdningssektorene.

Men det er også gode nyheter, ettersom prisen på mat og alkoholfrie drikker beveget seg i motsatt retning, og falt 3,6 prosent. Årsaken til dette er ifølge TK Økland avskaffelsen av sukkeravgiften.

Kjerneinflasjonen, eksklusive mat- og energipriser, økte med 1,3 prosent. Dette slo den norske sentralbanken Norges Banks prognose: den var ventet å bli 1,1 prosent. underliggende inflasjon.

I tillegg indikerer høyere kjerneinflasjon enn forventet for finansinstitusjoner generelt behovet for å øke rentene. I løpet av høsten og vinteren annonserte Norges Bank planer om å øke renten med 0,25 % i desember. – dette betyr stigende priser på bolig og andre lån.

Utarbeidet av thelocal.no.

Likte du det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Prisene i Norge nådde det høyeste i 13 år

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment