Home » Syntec-Ingénierie velger sin nye president

Syntec-Ingénierie velger sin nye president

by Roald Amundsen

Hvem etterfølger Pierre Verzat i spissen for Syntec-Ingénierie, den profesjonelle sammenslutningen av ingeniører? Michel Kahan, enstemmig valgt av styret, vil fungere som president de neste to årene. Den nye representanten har viet karrieren sin til ingeniør.

Hvem er Michel Kahan?

Polyteknisk, bro- og veiingeniør, innehaver av en mastergrad fra MIT (USA), begynte han sin karriere ved Central Laboratory of Bridges and Roads (i dag omdøpt til Ifsttar). Spesielt fullførte han en doktorgrad om emnet «seismisk oppførsel av strukturerFra 1996 til 2000 hadde han stillingen som Prosjektleder av kunstverk i Setra (i dag Cerema). Deretter begynte han i avdelingsdirektoratet for utstyr på Reunion Island til 2005, hvor han ledet hovedverksavdelingen. Det er ansvarlig for den operative ledelsen av Tamarins-ruten, med dens mange emblematiske strukturer.

Han fortsatte sin virksomhet i Setec, et uavhengig ingeniørkonsern, først som industriprosjektleder i 2005, deretter som utviklings- og innovasjonsdirektør i 2008. To år senere ble han daglig leder. I 2013 ble han utnevnt til administrerende direktør for Setec-gruppen og president i 2016. Samtidig begynte historien hans i Syntec-Ingéniérie i 2010, da han ble medlem av infrastrukturkontoret. Fire år senere satt han i styret og ble valgt til visepresident med ansvar for strategi og klima i 2022.

I en pressemelding uttalte Michel Kahan:lykkelig«å ha blitt valgt.»Gjennom hele min karriere har jeg ønsket å fremme ingeniørkunst som setter et nyttig, intelligent og elegant preg på landskapet, men som også og fremfor alt har en positiv innvirkning på vårt samfunn og vår planet. Derfor er det med stor entusiasme jeg vil fortsette denne veien på vegne av profesjonen.«Mennesket har prioritert å styrke og synliggjøre selskapenes bidrag til store omstillinger, enten det er klima, digitalt eller industrielt.

Hva er problemene?

«Den nye presidenten har til hensikt å lansere en plan for å transformere fransk ingeniørkunst, i lys av de store overgangene som ryster samfunnet vårt«, kunngjør forbundet. Videre, «vil bringe kollektive refleksjoner«Om aspektet av fransk reindustrialisering. Når det gjelder attraktiviteten til profesjonene, setter presidenten målet om å fortsette å promotere yrket.»med fokus på inkludering, likestilling og mangfoldDen vil også måtte fortsette å støtte bedrifter og representere sektoren overfor offentlige myndigheter.

You may also like