Home » TotalEnergies: Fremskritt innen havvindkraft i Norge

TotalEnergies: Fremskritt innen havvindkraft i Norge

by Russell Crowe
TotalEnergies, Iberdrola og Norsk Havvind går sammen for å svare på anbudsutlysningen fra norske myndigheter for utvikling av egne og flytende havvindprosjekter, med en total kapasitet på 4,5 GW på to steder sør i landet. I sitt tilbud har konsortiet til hensikt å stole på medlemmenes dokumenterte tekniske ekspertise innen havvind, både pos og flytende, samt deres inngående kunnskap om problemstillinger, territorier og interessenter i Norge.

Spesielt vil konsortiet, dersom det lykkes, fremme styrking av lokal industriell kompetanse og riktig utvikling av norsk havvindindustri.

«Investering i energiprosjekter i Norge og Nordsjøen har vært kjernen i TotalEnergies historie i flere tiår, spesielt for å utvikle offshoreindustrien. Som et globalt multienergiselskap er TotalEnergies glade for å slå seg sammen med Iberdrolas krefter. og Norsk Havvind for å utvikle Norges betydelige havvindpotensiale, sier Olivier Terneaud, TotalEnergies direktør for havvindenergi.

«Energiomstillingen akselererer og Norge, som drar nytte av vindressurser i verdensklasse, er en ideell region for å investere i ny energi.»

You may also like