Home » Anstendige jobber for kvinner og lik tilgang til ny teknologi

Anstendige jobber for kvinner og lik tilgang til ny teknologi

by Roald Amundsen

På CSW 67 oppfordrer Global Union Federations regjeringer til å delta i sosial dialog for vedtakelse og implementering av innovative kjønnsplaner for rettferdig tilgang for alle til teknologi, offentlig utdanning av høy kvalitet, opplæring og livslang læring. Innovative kjønnsplaner i alle utdannings- og opplæringssystemer, som sikrer kvinners tilgang til STEM-relatert utdanning, opplæring og jobber, samt tilgang til oppgradering og kompetanseheving for kvinner hvis jobber påvirkes av digitalisering og automatisering.

Sosial dialog rundt virkningen av digitalisering og industri 4.0 er avgjørende for effektiv implementering av ILO-konvensjonene 100 og 111, som muliggjør likelønn og likebehandling og muligheter for kvinnelige arbeidstakere i en verden som blir stadig mer digitalisert.

Retningslinjene som skal implementeres må garantere digitale rettigheter, basert på de grunnleggende ILO-standardene og støttet av implementeringen av disse standardene, som er avgjørende for å støtte anstendig arbeid, overvinne kjønnsforskjeller, inkludert tilgang til og bruk av teknologi, samt for å garantere arbeidstakernes helse og sikkerhet, personvern og en verdig balanse mellom arbeid og privatliv.

Det må utvikles tilstrekkelige investeringer og transformasjonsplaner til fordel for kvinner for å skape anstendige og tilgjengelige arbeidsplasser for alle innen grønn energi og industri, samt i omsorg og helse, med politikk og tiltak rettet mot å overvinne den vedvarende sektor- og yrkessegregeringen. .

Regjeringer bør vedta lover for å sikre at arbeidere som deltar i plattformøkonomien anerkjennes som ansatte med rett til anstendig arbeid, og at ansatte ved plattformer og andre teknologi- og kommunikasjonsrelaterte selskaper har full tilgang til fagforening og kollektive forhandlinger.

Effektive retningslinjer og lovgivning for overgrep på nett er nødvendig for å håndtere hatytringer, trakassering og vold på nettet, inkludert kjønnsbasert vold.

Regjeringer må garantere alle menneskers rett til en arbeidsverden fri for vold og trakassering, inkludert kjønnsbasert vold, gjennom universell ratifisering og effektiv implementering av ILO-konvensjon 190 og dens anbefaling 206.

CSW 67 vil kjøre i to uker, fra 6. til 17. mars. Du kan følge deres fagforeningsnyheter på CSW Union-blogg.

You may also like