Home » Bank of England følger Federal Reserve og stopper sine renteøkninger -21. september 2023 kl. 15:42.

Bank of England følger Federal Reserve og stopper sine renteøkninger -21. september 2023 kl. 15:42.

by Ashley Olsen

London (awp/afp) – Etter 14 påfølgende monetære justeringer bestemte Bank of England (BoE) torsdag å holde rentene uendret, på 5,25 %, i fotsporene til den amerikanske sentralbanken (Fed) som hadde gjort det samme beslutning. dagen før.

Bank of England markerer dermed en første pause siden begynnelsen av renteøkningssyklusen som startet i desember 2021, og følger også i fotsporene til den sveitsiske sentralbanken kort før torsdag.

British Monetary Institute har derimot motsatt oppfatning av Den europeiske sentralbanken, men også av sine motparter i Sverige og Norge, som økte sine renter med 0,25 prosentpoeng. Bank of England-rentene holder seg imidlertid på det høyeste nivået siden april 2008.

Sentralbankens avgjørelse førte til at pundet falt, og nådde et nytt lavpunkt siden slutten av mars, på 1,2239 dollar per pund.

Bortsett fra overraskelse over status quo, «tok ikke banken en spesielt offensiv tone,» observerer Oanda-analytiker Craig Erlam.

Faktisk har institusjonen vært uklar om mulige fremtidige økninger. Pengepolitikken må være «tilstrekkelig restriktiv i tilstrekkelig tid» for å gå tilbake til 2% inflasjonsmålet, indikerte Bank of England ganske enkelt, og spesifiserte at «ytterligere justering vil være nødvendig hvis det er bevis på mer vedvarende inflasjonspress.»

«Det er litt kryptisk, det er langt fra beskjeden fra Fed, ECB og andre om at rentene vil holde seg høyere lenger,» sier Erlam.

Opprettholdelsen av rentene på 5,25 % ble «stemt med et flertall på 5 til 4», heter det i institusjonen i sin uttalelse, som viser en splittelse i dens pengepolitiske komité (MPC). De øvrige fire medlemmene gikk inn for en ny justering på 0,25 poeng.

Britisk økonomi under press

«Inflasjonen har falt betydelig de siste månedene (…). Dette er gode nyheter,» sa guvernøren i Bank of England, Andrew Bailey, i en uttalelse sendt etter avgjørelsen. «Det er ikke rom for selvtilfredshet,» advarte han.

Faktisk falt britisk inflasjon litt i august til 6,7 % år-til-år, sammenlignet med 6,8 ​​% i juli, ifølge de siste tallene publisert onsdag, og skuffet forventningene til økonomer som Bank of England, som klart viste mer pessimistisk.

Bank of Englands tidligere innstramming har bidratt til økte lånekostnader, spesielt eiendomskostnader, som legger press på husholdningenes økonomi som allerede er anstrengt av en alvorlig levekostnadskrise.

«Det er tydelig at Bank of England er bekymret for landets økonomiske resultater, som har vært ganske alarmerende,» sier Fawad Razaqzada, analytiker ved City Index.

«Det var økende tegn på en viss innvirkning av en mer restriktiv pengepolitikk på arbeidsmarkedet (…) og på realøkonomien generelt,» argumenterte banken i sitt referat.

Skyene samler seg over den britiske økonomien, med arbeidsledigheten som stiger til 4,3 % og bruttonasjonalproduktet som falt med 0,5 % i juli, noe som får noen økonomer til å si at dette er begynnelsen på en resesjon som har vært ventet i flere måneder, men som ikke har gjort det. likevel materialisert.

Bank of England går på stram bånd, mellom en mulig resesjon og inflasjon fortsatt godt over målet på 2 % og det høyeste av G7-landene.

Tidligere torsdag overrasket også den sveitsiske sentralbanken ved å stoppe innstrammingen av pengepolitikken.

Norges Bank på sin side hevet torsdag styringsrenten for 13. gang på to år.

Til slutt, i Sverige, kunngjorde sentralbanken at den ville øke styringsrenten med 0,25 poeng, til 4 %, den høyeste på 15 år.

På fredag ​​avslutter Bank of Japan (BOJ) denne ukens pengebeslutninger.

afp/rp

You may also like