Home » Big Tech slipper nesten unna sentralbanken

Big Tech slipper nesten unna sentralbanken

by Russell Crowe

Som tilsynsmann er den nederlandske sentralbanken (DNB) veldig opprørt over dagens teknologiske utvikling og fremveksten av Big Tech i finanssektoren. Lovverk, forskrifter og tilsyn er ikke tilstrekkelig tilpasset disse endringene.

Dette er tydelig i rapporten «Innovasjon og regulering: muligheter og hindringer«. Denne utforskningen ble utviklet i samråd med bransjeforeninger, individuelle finansinstitusjoner og andre regulatorer.

Hovedkonklusjonen er at tilsynet med store selskaper med en dominerende teknologiplattform som Amazon, Apple, Facebook, Google og Microsoft bør styrkes. Progressiv digitalisering og plattform vil øke sin rolle i finanssektoren. Og det er selv om de involverte teknologiselskapene ofte er utelatt fra tilsynsregimet, som først og fremst retter seg mot den tradisjonelle finanssektoren. Som et resultat er mange risikoer skjult for sentralbankenes synsfelt.

Rapporten finner at verdikjeden for finansielle produkter og tjenester i økende grad løses ut og krysser grenser. For eksempel kombineres finansielle tjenester med andre tjenester på én plattform. Dette skaper hybride former for tjenester, delvis regulerte og delvis uregulerte.

Teknologiplattformer og finansielle og ikke-finansielle selskaper kan være en del av bredere økosystemer. Innenfor det er det nye partnerskapsforhold. Med sine datadrevne inntektsmodeller kan Big Tech-selskaper konkurrere sterkt med tradisjonelle banker. Et annet problem for regulatorer er at alt skjer på et globalt spillefelt.

Hybride økosystemer

«En helhetlig og europeisk tilnærming anbefales»

Rapporten avviser den ofte hørte ideen om å organisere lover og regler, samt overvåke mer etter aktivitet. Dette anses ikke som ønskelig for å overvåke økonomisk soliditet. Imidlertid må Big Tech-aktiviteter være tilstrekkelig regulert. Den tar til orde for en helhetlig og europeisk tilnærming med stor vekt på enhetsorienterte regler. En personlig tilnærming kan til og med være nødvendig for store teknologiselskaper. Digital Operational Resilience Act (Dora) og Digital Markets Act (DMA) er skritt i den retningen.

Det anses også som hensiktsmessig å styrke overvåkingen av økosystemer. Fremveksten av hybride økosystemer gir ikke bare muligheter, men medfører også risiko. Dagens regelverk tar imidlertid ikke opp risikoene som oppstår ved sammenkoblingen mellom banker og teknologiselskaper i økosystemer. Risikoer inkluderer bruk og sikkerhet for personvernsensitive data. Det er heller ikke alltid klart hvilken partner som har ansvar for å følge de ulike oppførselsreglene.

Åpning

Sammenhengen mellom banker og teknologiselskaper kan skape risiko på tvers av sektorer. Problemet er at regulatorer ikke kan svare tilstrekkelig på dette. Farene lurer hvis kunder kjøper finansielle tjenester direkte fra Big Tech. Eksempler inkluderer Google Plex-kontoer og peer-to-peer-utlånsplattformer for teknologiselskaper. Rapporten nevner en hel rekke risikoer, inkludert kontroll av IKT-systemer.

Rapporten etterlyser ytterligere harmonisering av tilsynet i Europa. Regulering og tilsyn må også være tilstrekkelig proporsjonale og effektive. Unødvendig reguleringspress kan spesielt skade små barn hindre oppstart. Til slutt skal DNB undersøke om det kan gis mer plass til forsøk.

For eksempel undersøkes det om Maatwerk voor Innovatie, et testområde for lettere tilsyn med mindre unge fintech-selskaper, kan fornyes. I 2016 etablerte DNB denne «regulatoriske sandkassen», som har som mål å gi lavterskeltilgang til regulatorer for startups og andre nykommere. Når det er mulig, vil barrierer for innovative konsepter fjernes. Men den nåværende tilpasningen henger ikke med. Antall søknader er fortsatt begrenset.

You may also like