Home » Den demokratiske republikken Kongo: 30 måneder til å fremskynde kampen mot moderne slaveri på gruveplassene i Dos Kivus

Den demokratiske republikken Kongo: 30 måneder til å fremskynde kampen mot moderne slaveri på gruveplassene i Dos Kivus

by Russell Crowe

I 30 måneder vil lokale myndigheter, sivilsamfunnsaktører og håndverksgruveoperatører se sin kapasitet styrket innenfor rammen av kampen mot moderne slaveri i gruveområdene i provinsene Nord-Kivu og Sør-Kivu. Dette er takket være samarbeidsavtalen som ble signert av Kongeriket Norges ambassade i Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) 24. november 2021.

Dette prosjektet har generelt som mål å forbedre koordineringsmekanismer for å effektivt bekjempe menneskerettighetsbrudd i forsyningskjeder for gruvedrift.

– Dette er et alvorlig brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Den norske regjeringen er svært følsom overfor at ofrene som havner i gruvene er blant de mest sårbare i Den demokratiske republikken Kongo. Vi må komme dem til unnsetning ved å styrke lokale aktørers kapasitet til å få slutt på menneskerettighetsbrudd. Dette er målet med dette prosjektet», erklærte i anledning signeringsseremonien av samarbeidsavtalen, ambassadøren for Kongeriket Norge i DRC, Jon-Åge Øyslebø.

På sin side understreket IOMs misjonssjef i Den demokratiske republikken Kongo, Fabien Sambussy, viktigheten av å støtte regjeringens innsats for å bekjempe menneskehandel i gruvesektoren.

«IOM har vært engasjert med den kongolesiske regjeringen og de kongolesiske myndighetene i flere år for å støtte dem og støtte deres innsats i kampen mot menneskehandel. I dag takker jeg spesielt Kongeriket Norges ambassade for støtten og spesielt i gruvesektoren, som har vært vitne til en rekke menneskerettighetsbrudd. Med dette prosjektet vil IOM fortsette å støtte frontlinjespillere i kampen mot moderne slaveri. «

Prosjektet er i tråd med den kongolesiske regjeringens mål om å overholde due diligence-forpliktelser i gruvesektoren og bidrar samtidig til opplæring og forebygging av menneskehandel, samt oppdagelse, etterforskning og rettsforfølgelse. , samtidig som de garanterer beskyttelse og bistand til ofre og vitner.

You may also like