Home » Denne sommeren ser ikke moralen bra ut i byggefirmaene

Denne sommeren ser ikke moralen bra ut i byggefirmaene

by Siv Jensen
Himmelen mørkner for byggesektoren. I juli ble forretningsklimaet i byggesektoren og forretningsutsiktene for offentlige byggentreprenører forverret, noe som bekrefter vanskelighetene som fagfolk lenge har opplevd. Selv om energikrisen ser ut til å avta, er inflasjonen fortsatt høy og fallet i nye boliger bidrar ikke til å reaktivere dynamikken.

Det er fortsatt mange usikkerhetsmomenter…

Håndverkerne som ble undersøkt av INSEE innenfor rammen av den kvartalsvise undersøkelsen vurderer deres tidligere aktivitet mer alvorlig enn forventet, med tilsvarende meningsbalanser på -7 % og -9 %, som representerer en klar nedgang sammenlignet med april måned (henholdsvis +8 % og -4 %) og nivåer under det langsiktige gjennomsnittet (-5 % og -8 %). Mer generelt ser entreprenører at de generelle utsiktene forverres ytterligere (-32 % i juli etter -20 % i april).

På den annen side er de mer optimistiske med tanke på den fremtidige utviklingen av deres lønnede arbeidsstyrke (-1 % mot -5 %), et noe motstridende tall gitt de åpenbart fortsatt betydelige rekrutteringsvanskene: forrige måned sa 55 % av De at de fortsatt hadde vanskeligheter med å ansette, noe som representerer en liten nedgang sammenlignet med april (58 %), men et nivå fortsatt over langtidsgjennomsnittet (43 %). Andelen fagfolk i lærlingopplæring stabiliserer seg rundt gjennomsnittet (38 %).

… men oppmuntrende sysselsettingsnivåer

Pessimisme er også i offentlige arbeider, der selskapene er mindre optimistiske enn i april (-8 %) angående aktiviteten deres for neste kvartal, med en kraftig nedgang i meningsbalansen (-15 %), som ligger under gjennomsnittet (-12 %). %). For en gangs skyld er utsiktene dårlige for både offentlige (-26 %) og private (-16 %) kunder. Fagfolk anslår også at ordreboken deres, selv om den er over normalnivået (-23 %), faller (-18 % i juli etter -13 % i april).

Som i bygg og anlegg står offentlige arbeider overfor det vedvarende problemet med mangel på arbeidskraft, som synlig stagnerte mellom april (44 %) og juli (43 %). Det er imidlertid flere bedrifter enn om våren som vurderer å ansette i løpet av de neste tre månedene. Statistikkinstituttet indikerer at den relaterte opinionsbalansen er på vei opp igjen (+10 %) etter å ha falt i to påfølgende kvartaler (+7 % i januar og +3 % i april), og at den holder seg godt over det langsiktige gjennomsnittet. -12 %).

You may also like