Home » Et tilbakeslag for samtrafikken mellom Norge og Storbritannia: de avslår lisensforespørselen

Et tilbakeslag for samtrafikken mellom Norge og Storbritannia: de avslår lisensforespørselen

by Ashley Olsen

Olje- og energidepartementet har etter en vurdering avslått NorthConnects konsesjonssøknad om ny utenlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia.

Den 1.400 MW undersjøiske kraftkabelen skulle binde sammen Norge og Skottland.

Olje- og energiminister Terje Aasland sa at det er viktig å ha et kraftsystem som til enhver tid oppfyller målene for strømforsyning, og at Norge trenger vannkraftproduksjonskapasiteten og vil ikke utsette den for mer eksport.

Aasland mener konsekvensene av å legge ny kabel til utlandet tilsier at det ikke vil bli gitt konsesjon for prosjektet.

Selv om NorthConnect-prosjektet tidligere ble vurdert som samfunnsøkonomisk lønnsomt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), tok departementet andre hensyn.

Kapasitetsgrensene for nettet mellom nord og sør i landet, usikkerheten om ytterligere eksponering av det norske elektrisitetssystemet til andre lands energisystemer, de pågående store endringene i det norske og europeiske energisystemet og i markedet for el. er faktorer som er tatt hensyn til.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe understreket at Norge bør bruke norsk energi til å utvikle norsk industri og bidra til priskonkurranseevne i Norge.

Han bemerket at erfaringene med de to siste utenlandskablene tilsier at det ikke bør planlegges ytterligere eksport på nåværende tidspunkt.

Økningen i utvekslingskapasiteten kan vise seg relevant i fremtiden, men flere år frem i tid, sa tjenestemennene.

You may also like