Home » EU og Norge er enige om «Green Alliance» på sidelinjen av Nordsjøtoppmøtet – EURACTIV.com

EU og Norge er enige om «Green Alliance» på sidelinjen av Nordsjøtoppmøtet – EURACTIV.com

by Liv Ullmann

Det har EU og Norge signerte en «grønn allianse» Mandag (24. april), lovet å jobbe sammen for å bekjempe klimaendringer, beskytte naturen og utvikle teknologiene som trengs for å fase ut fossilt brensel.

Alliansen, under utvikling fra februar 2022, vil dekke ulike områder, inkludert naturvern, reversering av tap av biologisk mangfold, tilpasning til klimaendringer og teknologier for å fjerne, fange og lagre CO2.

Partnerskapet fokuserer også på utfasing av fossilt brensel, blant annet gjennom ren mobilitet, fornybar energi og hydrogenproduksjon, samt å skaffe de kritiske råvarene som trengs for disse teknologiene.

«Denne grønne alliansen […] Det er også et symbol på det dype båndet og vennskapet mellom Norge og EU.» sa Ursula von der Leyen, president i EU-kommisjonen, ved signeringen av avtalen i Brussel.

Denne alliansen er den andre i sitt slag, etter en lignende avtale inngått med Japan i 2021.

Signeringen av Den Grønne Alliansen skjer før toppmøtet i Nordsjøen (Nordsjøtoppmøtet) avholdt mandag (24. april) i Oostende, Belgia, og hvor representanter for ni land – Belgia, Danmark, Tyskland, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Irland, Norge og Storbritannia – og EU-kommisjonen bør spesielt , diskutere fremskyndelse av gjennomføringen av havvindprosjekter.

«Vind utnyttet av Nordsjøturbiner vil bidra til å øke Europas cleantech-industri. Det vil gi europeere trygg og rimelig energi.» sa fru von der Leyen.

Kritiske råvarer vil også dekkes av Green Marine som en del av det pågående arbeidet med å etablere et strategisk partnerskap mellom Norge og EU. Dette arbeidet startet i fjor og skal være ferdig snart, ifølge von der Leyen.

I tillegg inkluderer avtalen tiltak for å møte klimaendringer på internasjonalt nivå, inkludert en forpliktelse fra begge parter til å fremme en større flyt av offentlige og private midler mot investeringer i tråd med Paris-klimaavtalen og for overgang til ren energi.

Fossilt brensel: et kritisert poeng

Bilaterale diskusjoner rundt EU-Norge-alliansen har ikke alltid vært lett, og sett rapporter av en uenighet mellom de to partnerne om oljens fremtidige rolle og beskyttelsen av Arktis.

Norge har betydelige olje- og gassressurser og har lenge vært en av EUs viktigste energileverandører. Etter invasjonen av Ukraina og Russlands avbrudd i gassforsyningen til Europa, ble Norge Europas ledende leverandør av naturgass, et fossilt brensel.

Hvis ideen om alliansen er«Sammen for å oppnå et avkarbonisert europeisk energisystem for fremtiden», det er underforstått at Norge på kort sikt vil forbli en sentral partner i forsyningen av fossilt brensel til Europa.

«I dag trenger Europa fortsatt en pålitelig og rimelig gassforsyning for å forberede seg på den kommende vinteren og den kommende fyllingssesongen. Jeg er spesielt glad for at Norge i årene som kommer vil opprettholde sin høye gassforsyning og vil svare positivt på fremtidige anbud.» sa fru von der Leyen.

«I dag legger vi til et grønt og fremtidsrettet kapittel til energisamarbeidet vårt, når vi jobber sammen mot klimanøytralitet.» la hun til.

I fjor akselererte EUs overgang bort fra fossilt brensel, sa Harriet Fox, en energi- og klimadataanalytiker ved Ember, en tenketank for ren energi.

«EU er nå på vei til å fase ut ikke bare kull, men også gass. Skiftet til et rent, elektrifisert elektrisk system, støttet av vind- og solenergi, er allerede i gang.» hun sa.

Miljøvernere gjør imidlertid oppmerksom på mangelen på omtale av olje og gass i avtalen, som ikke skal brukes som et smutthull for at Norge skal kunne fortsette å lete etter fossile ressurser, spesielt i Arktis.

«Det er svært bekymringsfullt å se en Green Marine-plan som ikke tar for seg årsaken til klimakrisen, fossilt brensel. Vi vet at den norske regjeringen prøver å bruke EU til å rettferdiggjøre bygging av ny olje- og gassinfrastruktur, spesielt i Arktis.» sa Gina Gylver, president i Young Friends of the Earth Norway (Natur og Ungdom).

«Enhver industriplan som ikke fase ut fossilt brensel er utilstrekkelig. Hvis EU forblir taus om Norges fremmarsj av fossiler inn i Arktis, overholder det Norges forbrytelser som ødelegger hav og planet.» la fru Gylver til.

[Édité par Anne-Sophie Gayet]

You may also like