Home » Europeiske gasspriser stiger etter Nord Stream 2-åpning utsatt | Finansiell

Europeiske gasspriser stiger etter Nord Stream 2-åpning utsatt | Finansiell

by Russell Crowe

Den tyske regulatoren Bundesnetzagentur konkluderte med at operatøren av gassrørledningen Nord Stream 2 ikke var et tysk selskap, noe som er et krav i tysk lov. Lengden på suspensjonen av sertifiseringsprosessen avhenger av hvor raskt den situasjonen har blitt justert. Det er blitt mer usannsynlig at Nord Stream 2 kan bidra til å dempe gassmangelen i vinter.

Selskapet som søkte om å drive Nord Stream 2 er lokalisert i Zug, Sveits. Det selskapet har besluttet å etablere et tysk datterselskap for å drifte den tyske delen av rørledningen. Dette datterselskapet må da oppfylle kravene i tysk lov for å bli en «uavhengig transittoperatør».

Bundesnetzagentur vil ikke starte sertifiseringen på nytt før disse kravene er oppfylt og datterselskapet har søkt på nytt. Fristen 8. januar hvor tilsynsmyndigheten måtte legge frem et utkast til vedtak er forsinket på grunn av situasjonen. EU-kommisjonen må da godkjenne dette utkastet til vedtak.

Nord Stream 2 er kontroversiell fordi Europa kan bli for avhengig av Russland for gassforsyninger. Videre, med den nye rørledningen, kan Russland marginalisere land som Ukraina. De får fortsatt betalt for gassen som transporteres gjennom deres territorium.

Russland har flere ganger sagt at dersom Nord Stream 2 er sertifisert, kan landet begynne å levere mer gass umiddelbart. Samtidig har Russland allerede i flere måneder besluttet å ikke reservere ekstra plass gjennom eksisterende gassrørledninger, noe som får kritikere til å hevde at Moskva spiller maktspill.

Månedlige gassterminkontrakter som handles i Nederland, som anses som standard, økte med rundt 4 prosent. Som et resultat må det nå betales et beløp på 83,18 euro per megawattime. En megawatt kan drive rundt tusen hjem samtidig.

You may also like