Home » Norge vil øke gasseksporten til Europa på grunn av prisøkning

Norge vil øke gasseksporten til Europa på grunn av prisøkning

by Russell Crowe
Norge vil la statseide Equinor og dets partnere øke gasseksporten fra to offshore-felt i løpet av de neste 12 månedene på grunn av bekymring for mangel på gassforsyning i Europa, noe som har ført til en skyhøye økning i gassleveransene.

Equinor, Europas nest største gassleverandør etter russiske Gazprom, sa mandag at regjeringen tillater en samlet 2 milliarder kubikkmeter (bcm) økning i eksporten for året av gass fra 1. oktober fra Troll- og Oseberg-feltene.

Denne økningen tilsvarer nesten 2 % av den årlige gasseksporten med rørledning fra Norge, ifølge Reuters beregninger.

Prisen på gass for den første måneden ved det nederlandske TTF-senteret, en europeisk benchmark, har mer enn tredoblet seg i år til rekordhøye nivåer, noe som driver opp strømprisene når strømforsyningen nærmer seg vintervarmesesongen, med gasslagringsnivåer under gjennomsnittet.

Situasjonen får Storbritannia til å vurdere å gi statsgaranterte lån til energiselskaper og store leverandører for å søke statlig støtte for å dekke kostnadene ved å overta kunder til mislykkede selskaper.

«Vi tror dette trekket er betimelig ettersom Europa står overfor et eksepsjonelt stramt naturgassmarked,» sa Equinor. – Vi jobber med tiltak for å øke eksporten fra våre felt på norsk sokkel.

Den økte eksporten, fordelt jevnt mellom Troll og Oseberg, vil bringe feltvolumene til henholdsvis 37 milliarder m3 og 6 milliarder m3, sa Equinor.

Norge har eksportert rundt 106 milliarder m3 naturgass til Europa i rørledning siden 1. oktober i fjor. Eksporten for det forrige hele året av gass, som ble avsluttet 30. september 2020, var på totalt 105 milliarder m3, ifølge Refinitiv Eikon-data.

Den norske regjeringen fastsetter produksjonskvoter for Troll og noen andre viktige felt for å sikre at landet kan maksimere sin råolje- og naturgassproduksjon over tid.

Equinor, TotalEnergies, ConocoPhillips og det statlige energiselskapet Petoro har interesser i begge felt, mens Shell kun deltar i Troll. (Tilleggsrapportering av Victoria Klesty; skrevet av Terje Solsvik; redigert av Gwladys Fouche og Mark Potter)

You may also like