Home » første post-Brexit-avtale om kvoter i Nordsjøen mellom EU, Storbritannia og Norge

første post-Brexit-avtale om kvoter i Nordsjøen mellom EU, Storbritannia og Norge

by Russell Crowe

Tidligere avtaler, som dateres tilbake til 1980, har blitt utfordret av Brexit.

EU, Storbritannia og Norge har kommet til enighet, den første trepartsavtalen siden Brexit, om fiskekvoter i Nordsjøen, har den norske regjeringen varslet.

«Jeg er glad for at avtalen med EU og Storbritannia endelig er sluttført. Det er den første kvoteavtalen mellom de tre partene i Nordsjøen og en betingelse for bærekraftig forvaltning.Aksjer, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen i en uttalelse.

Fiske har vært gjenstand for en bilateral samarbeidsavtale mellom EU og Norge siden 1980, men Brexit som ble avsluttet i fjor har komplisert situasjonen.

Forpliktelsen, som har vært gjenstand for tøffe forhandlinger siden begynnelsen av året, legger opp til en global fangstkvote satt til 13 246 tonn torsk, 356 357 tonn sild og 59 512 tonn sei, og setter kvoten for hver av de tre. Fester.

Samtidig har Norge også inngått en bilateral kvotebytteavtale med EU, som fritar fiskere på begge sider fra tilgang til sine respektive farvann.

Ved å ikke bli enige før da om det totale nivået på tillatt fangst i Nordsjøen, kunne europeiske og norske fiskere ikke lenger få tilgang til sine felles fiskefelt fra 1. januar.

Organisasjonen som representerer norske yrkesfiskere, Fiskebåt, sa:fornøyd»Fra inngåelsen av disse avtalene, men de ba om tiltak for offshoreflåten som ble straffet av fallet i tilgjengelige kvoter. En lignende bilateral avtale mellom Norge og Storbritannia gjenstår å bli inngått, bemerket Ingebrigtsen.

You may also like