Home » Hva er «High Ambition Coalition», som ønsker å få slutt på plastforurensning innen 2040?

Hva er «High Ambition Coalition», som ønsker å få slutt på plastforurensning innen 2040?

by Henrik Ibsen

High Ambition Coalition ledes av Rwanda og Norge. Den består av rundt femti land, inkludert EU med Frankrike, Canada, Chile og Senegal. Japan ble også med i koalisjonen for noen dager siden, og ifølge utenriksministeren for økologi har Argentina også indikert at de ønsker å være en del av HACEPP. Ved å gå sammen i en koalisjon blir alle disse statene enige om målene som skal forsvares før forhandlingssesjonen.

Denne koalisjonen er stolte av å forsvare de høyeste målene for å få slutt på plastforurensning, til og med å sette en måldato på 2040 for å nå det. Spesielt tar den til orde for etableringen av en internasjonal og juridisk bindende traktat som tar hensyn til og regulerer hvert stadium av plastens levetid. HACEPP oppfordrer spesielt til å fremme en sirkulær plastøkonomi som beskytter miljøet og menneskers helse, for å sikre effektiv innsamling, håndtering og resirkulering av plastavfall, men fremfor alt å redusere plastproduksjonen.

På akkurat dette punktet har imidlertid andre land andre posisjoner, som de vil prøve å presentere under forhandlingene. Dette er for eksempel tilfellet med Kina, USA, Saudi-Arabia eller mer generelt OPEC-landene. Disse statene insisterer på resirkulering og bedre avfallshåndtering i stedet for å redusere plastproduksjonen, og beskytter dermed deres petrokjemiske industri.

You may also like