Home » Hvilke endringer kan resultatet av stortingsvalget bety for Norge?

Hvilke endringer kan resultatet av stortingsvalget bety for Norge?

by Russell Crowe

Arbeiderpartiet og venstreopposisjonen vant det norske stortingsvalget mandag. Og hvilke endringer kan den nye regjeringen medføre for utlendinger bosatt i Norge? De kan forutses ved å analysere Arbeiderpartiets løfter før valget.

John Gahr Støre blir ny statsminister i Norge.

Arbeiderpartiet, med ham i spissen, har sverget å øke antallet heltidsjobber, heve skattene på toppinntektene og kutte utslippene med 55 prosent i løpet av et tiår. og blant annet legge til rette for tilgang til et 1. boliglån.

Hvordan den nye regjeringskoalisjonen skal erstatte Norge, vil imidlertid i stor grad avhenge av om JG Støre lykkes med å forene arbeidet til alle partiene i koalisjonen.

Innbyggerne trenger nok ikke vente på en stor endring i dagens situasjon, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

– Det blir noen skatteøkninger og andre prioriteringer, men den samlede størrelsen på det offentlige budsjettet blir ikke mye forskjellig fra det dagens regjering ville ha holdt tilbake, sa Haugland.

Vel, hvordan kan visse løfter fra Arbeiderpartiet påvirke livet?

Flere faste fulltidsstillinger

Arbeiderpartiet har lovet å omstille norsk arbeidssektor. Den er forpliktet til å øke antall faste heltidsjobber og redusere deltidsjobber, og dermed sikre sikkerheten til deltidsbefolkningen.

Delen slår fast at arbeidsgivere skal vise at en deltidsansatt vil være mer egnet for en ledig stilling enn en heltidsansatt.

I tillegg er Arbeiderpartiet forpliktet til å bedre arbeidsforholdene og styrke fagforeningene.

Skatter

Hovedendringen ville være at partiet gikk med på å redusere inntektsskatten for alle med en inntekt under 750 000 pund. For folk som tjener mer, vil skattene gå opp. Arbeiderpartiet har i hovedsak antydet at åtte av ti ville betale mindre i skatt. For et betydelig antall nykommere kan dette bety høyere fortjeneste.

Entreprenører, forretningsmenn, frilansere

Arbeiderpartiet har lovet å forenkle prosessen med å starte bedrift og forbedre dagens system for å gjøre det mer selvstendig næringsdrivende. Partiet ga imidlertid ikke detaljer om hvordan dette ville bli gjort, bortsett fra reduksjon av byråkratiske prosesser.

Boligkjøp

Arbeiderpartiet jobber for å øke lånerammene slik at flere kan få boliglån. Partiet forklarte også at byråd bør bidra til å legge til rette for kjøp av en første bolig og bolig for studenter.

Det ble imidlertid ikke gitt spesifikke data om økningen i lånerammene.

Klimaproblemet

Arbeiderpartiet legger opp til at Norge skal bli et klimanøytralt land innen 2050 og redusere utslippene med 55 % sammenlignet med 1990-nivået.

Partiet er også forpliktet til å sikre at drivstoffavgifter og avgifter er geografisk differensiert, og dermed sikre at utslippsreduksjonspolitikken er sosialt og geografisk rettferdig.

Dette vil gi et insentiv for folk som bor i distriktene i Norge der grønnere bevegelsesformer, som kollektivtransport og elbiler, i dag ikke brukes effektivt.

Den har også lovet å øke støtten til grønn energi og gjennomføre en skattereform som vil gjøre respekten for miljøet mer attraktiv for bedriftene.

Barnepass

Arbeiderpartiet har lovet at barnehager og barneverntjenester i Norge skal bli mer tilgjengelige. Det er gitt løfter om å redusere kostnadene for barnepass og øke rabattene for foreldre som oppdrar flere barn.

Utarbeidet av thelocal.no.

Likte du det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvilke endringer kan resultatet av stortingsvalget bety for Norge?

sfgdfg

You may also like