Home » Hvorfor er Norge et så rikt land?

Hvorfor er Norge et så rikt land?

by Russell Crowe

Norge regnes generelt som et av de rikeste landene i verden. Men hvorfor er landet så rikt og hva bestemte velstanden?

Hvor rikt er Norge?

Mange mener at Norge var et relativt fattig land før oppdagelsen av olje og gass i Nordsjøen.

En slik forståelse er imidlertid ikke helt riktig, siden for eksempel 1800-tallet. Norske eiendeler var på eller litt under det europeiske gjennomsnittet på det tidspunktet.

Det er riktig at Norge først nylig har ligget bak andre skandinaviske land, Sverige og Danmark.

«Før funn av olje på 1960-tallet lå Norges inntekt på mellom 10 og 20 prosent. mindre enn Danmark og Sverige, sier Halvor Mehlum, professor ved Økonomisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

I dag er situasjonen imidlertid noe annerledes: Norges inntekt er nå mellom 10 og 20 prosent. større enn de to andre skandinaviske landene, forklarer professoren.

Norge er i dag det fjerde rikeste landet i verden målt i BNP per innbygger. Data fra Det internasjonale pengefondet viser at BNP per innbygger i Norge for tiden er rundt 82.000 dollar.

Både Sverige og Danmark er blant de rikeste: Sverige har et BNP per innbygger på rundt 58 000 dollar og Danmark rundt 67 000 dollar.

De tre rikeste landene i verden målt i BNP per innbygger er Luxembourg (131 000), Irland (94 000) og Sveits (94 000).

Litauens BNP per innbygger er rundt 22 000 dollar.

Hvorfor er Norge rik?

Som mange tror har olje en betydelig innvirkning på Norges økonomiske situasjon.

Ifølge professor H. Mehlum er «svart gull» viktig for norsk økonomi av tre grunner.

«Olje er viktig av tre hovedgrunner. For det første ga det betydelige inntekter til norsk økonomi, både i offentlig og privat sektor. For det andre ga den eksportinntekter som kunne brukes til å betale for import. For det tredje har det skapt en hel bransje som er veldig produktiv, forklarer Mehlumas.

Men selv om olje har hatt stor betydning for utviklingen av norsk økonomi, er det ikke den eneste årsaken til Norges velstand.

«Norge er rikt på utdannet arbeidskraft, en produktiv offentlig og privat sektor og rike naturressurser. I tillegg kan Norge kjøpe ulike produkter, som klær, til lave priser i internasjonale markeder og selge andre produkter, som laks, til lave priser. gunstig i de samme markedene, sier H. Mehlumas.

Derfor var det ikke Norges egne oljeinntekter som bidro til det skandinaviske landets velferd, men hva landet hadde gjort med de inntektene.

Norge styrer oljeinntektene til Statens pensjonsfond, verdens største statlige formuesfond. Generelt sett er et statlig pensjonsfond, eller et oljefond, et enormt sparefond som genererer penger ved å investere i mer enn 9000 selskaper over hele verden.

Fondet er verdsatt til ca. NOK 11 billioner eller USD 1 billion. Verdien av fondet kan sjekkes i sanntid. her.

Formuesfondet er en nøkkelkilde til offentlig finansiering: Omtrent én av fem kroner av offentlige utgifter kommer fra dette fondet. Uten et formuesfond ville regjeringen måtte kutte utgifter eller heve skattene betydelig, forklarer Mehlum.

Oljefondet har ikke bare materielle verdier, det spiller også en viktig rolle i det norske offentlige velferdssystemet, og investerer i helsevesen, utdanning og velferd.

Norge er det sjette lykkeligste landet i verden, ifølge årets FNs verdenslykkeundersøkelse. I følge denne studien skyldes denne lykken delvis de sjenerøst finansierte velferds- (sosialsikkerhets-), utdannings- og helsesystemene. Av denne grunn er Norge ikke bare et av de rikeste landene, men også et av de lykkeligste landene i verden.

Blir Norge fortsatt rikt når det ikke er mer olje og gass?

Når det gjelder Norges rike naturressurser, er det en slags elefant i rommet. Hva vil skje med økonomien når olje og gass tar slutt eller bare blir foreldet?

Når oljefelt tømmes eller etterspørselen etter olje synker kraftig som følge av overgangen til grønnere energikilder, vil økonomien rammes hardt.

– Når Norge slutter å utvinne olje og selge den til høye priser, vil økonomien gjennomgå alvorlige endringer, da det blir mange godt betalte jobber og lønnsomme virksomheter og skatteinntekter, sa Mehlum.

«Denne overgangen vil bli dempet av stiftelsen. Dette er svært viktig, fordi regjeringen vil kunne fortsette å bruke fondet selv om oljeprisen faller,» la professoren til.

Hvordan fondet skal forvaltes og suksessen til dets tusenvis av investorer vil også være en avgjørende faktor for å avgjøre om Norge vil forbli rikt i fremtiden.

«Hvis avkastningen til aksje- og obligasjonsmarkedene holder seg på dagens nivå, vil fondet forbli viktig i lang tid. Men faller det drastisk vil fondet gå i oppløsning,» avslutter H. Mehlumas.

Utarbeidet av thelocal.no og imf.org.

Likte du det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvorfor er Norge et så rikt land?

sfgdfg

You may also like