Home » Jurist Vārds – Nyheter: Forskning viser: Latviske domstolers digitale løsninger er foran andre land i regionen

Jurist Vārds – Nyheter: Forskning viser: Latviske domstolers digitale løsninger er foran andre land i regionen

by Russell Crowe

Studie viser: Latviske domstolers digitale løsninger er foran andre land i regionen

Onsdag 3. november fant avslutningsseremonien i regi av Syddansk Universitet for prosjektet finansiert av Nordisk Råd «Digitalisering av domstolene i de nordiske og baltiske landene». Anita Zikmane, leder for avdelingen for rettspraksis og vitenskapelig analyse, holdt en kort presentasjon om situasjonen i de latviske domstolene.

Ved å sammenligne de representerte landene: Danmark, Island, Norge, Estland og Sverige, kan det konkluderes med at de tekniske løsningene som er tilgjengelige i Latvia allerede overstiger gjennomsnittet som brukes i regionen. Den planlagte gradvise overgangen til e-handel ligger også foran alle land unntatt Norge.

Samtidig er det verdt å merke seg at også i andre land er digitalisering av rettssaker tenkt som en løsning for de som ikke skal ha tilgang til digitale teknologier, og det rettes særlig oppmerksomhet mot datasikkerhet.

Endringene som ble introdusert av pandemien har til en viss grad påvirket domstolenes arbeid i alle de undersøkte landene, men omfanget av endringene og justeringene som benyttes varierer i henhold til restriksjonene som er pålagt. I Sverige ble det for eksempel ikke innført restriksjoner og følgelig ikke gjort endringer i domstolenes arbeid, det ble kun søkt løsninger for atypiske situasjoner som vanskelig innreise, slik at en ekspert fra et annet land kunne bli hørt på videokonferanse.

Konferansedeltakerne delte også sine observasjoner om effekten av digitalisering på tidsfrister.

På slutten av prosjektet, en rapport produsert av Syddansk Universitet (Syddansk Universitet) Professor Frederik Wagge (Frederik Libra).

You may also like