Home » Knowit får et utvidet oppdrag for det norske selskapet Vy

Knowit får et utvidet oppdrag for det norske selskapet Vy

by Ashley Olsen

Vy har fornyet Knowits tillit til teknologifeltet. En ny rammeavtale ble signert på området data og analyse for bruk av data som kommersiell støtte. Denne nye avtalen utfyller det eksisterende partnerskapet innen utvikling og IT-teknologi.

Knowit har de siste fire årene vært en av tre leverandører av Vys IT-utviklingsrammeverk. Det er nå klart at partnerskapet vil utvide og utvide seg innen området data og analyser. I tillegg til Knowit har de norske konsulentselskapene Iterate og Twoday signert rammeavtaler med Vy innen utvikling.

Den nye data- og analyserammeavtalen er signert med Twoday og Ernst & Young og har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to. Transportkonsernet Vy, som fraktet over 156 millioner buss- og jernbanepassasjerer i Norge og Sverige i fjor, vil være en stor kunde for Knowit de neste fire årene. Når det gjelder entreprenører, har Knowit bygget konstellasjoner med Capra Consulting og Miles (utvikling) og Aztek og Nextbridge (data og analyser).

Bård Singstad, kundeansvarlig som initierte Knowits forhandlingsprosess, sier utviklingen vil fortsette å skje i et tett og profesjonelt samarbeid.

You may also like