Home » KVELDSNYHETER. Interessante fakta og observasjoner. Gravkultur i Norge

KVELDSNYHETER. Interessante fakta og observasjoner. Gravkultur i Norge

by Russell Crowe

Det sies ofte at gravkulturen i Latvia er noe spesielt, som noen ganger er vanskelig å forstå for ikke-latviere. Latviske tar vare på kirkegårder nesten like flittig som hagen deres, de blir ofte besøkt og latviske kirkegårder ser ut som særegne parker. Er en begravelse og en natt med levende lys uvanlig i verden? Med historien om gravferd og gravferdstradisjoner i Norge avslutter vi historien om gravferdstradisjoner i Vietnam startet i forrige nummer.

Det begynte med en annonse

Mariss Stankevičs, kirkegårdsbestyrer, estetiker og begravelsesbyrå med 10 års erfaring i landet, forteller om kulturen på den norske kirkegården. Mariss kom til Norge høsten 2010 etter et år i England. Han fikk et jobbtilbud, som han bestemte seg for ikke å slutte med: å rydde veikanten for trær som vokste farlig nær veien med en motorsag. Dessverre, en måned senere, ble den nye jobben avsluttet på grunn av uenigheter mellom sjefene, og vinteren etter gikk han i «overlevelsesmodus», mens han lærte seg norsk gjennom selvstudium. På sin side kom den nye våren med et interessant forslag fra norske bekjente: De viste en avis der den lokale kirken inviterte ungdom under 25 år til å søke sommerjobb for å klippe på kirkegården. (I Norge er alle kirkegårder og begravelser i kirkens regi.) Han forsøkte å protestere mot at den eneste tilknytningen til tjueårene var at det var nesten 20 år siden … Men nordmennene reagerte rett og slett: «Vel da? Skriv en CV, gå på kontoret og snakk!»

Er du ikke redd for bein?

Mariss sier: «Sa – ferdig. Jeg skrev, dro, snakket … og la igjen e-posten min for å kommunisere. Alt ville vært bra, men å gi e-posten til kirken mars666 @ ….. er gal (men det er det jeg hadde på den tiden, og det var bare kirken som ikke ville gjøre noe annet.) Men jeg var nok den eneste som tok hensyn til det, for denne e-posten fungerte lenge til den ble erstattet av en mer realistisk. Jeg fikk jobb i løpet av en måned sommeren Oppgave: Bruke traktorer/motorsyklister og gressklippere til å klippe gress på kirkegårder og andre kirkeeide områder (kirkegårder i Norge er stort sett som store enger) Og samtidig som en voksen mann (fordi alle de andre sommerarbeiderne faktisk var skoleelever og skoleelever), ble jeg tilbudt jobb som assistent i en begravelse (spørte før om jeg ikke var redd for bein i graven osv.) Jeg synes vi burde være redd for de levende, ikke for de Den er død, så jeg tok gjerne imot dette tilbudet også.»

Riktig plass hender

I den første arbeidsmåneden viste Mariss at hendene hennes vokste fra rett sted, og ved å evaluere det fulgte hun følgende tilbud: Ressurser tillot henne ikke å ta fulltid, så hun ville jobbe en dag i uken i framtid. . Hvis det ikke er begravelser i en bestemt uke, eventuelt, hvis det er begravelser, på disse dagene. Dermed fortsatte han i fred i mer enn to år, inntil daværende sjef (samtidig også sjefen) en vakker dag kom med en avis med annonse. Sier nabokommunen [administratīvā teritorija Norvēģijā] søker fast gravarbeider. Her er forskjellen mellom latviere og nordmenn: «Jeg kan ikke forestille meg at en latvier bevisst prøver å tilby sin gode og pålitelige partner å jobbe et annet sted, tydelig klar over at han i så fall blir stående uten assistent,» innrømmer Mariss. Som person med erfaring innen dette feltet og kvalifisering fikk Mariss jobben nevnt i annonsen og har vært en rampete og seriøs leder i åtte år, så etter Norges mening er han en ganske respektabel person.

Vanlig dagkirkegård

«Sammenlignet med den forrige jobben startet det hele i den nye. Åpningstider fra åtte til seksten mandag til fredag. I Norge er de klassiske gravferdsdagene tirsdager, torsdager og fredager. Onsdager: i eksepsjonelle situasjoner. Begravelser feires aldri på helligdager.Jeg innrømmer at dette skyldes at kirken historisk sett var opptatt med andre aktiviteter de dagene, for som sagt er gravferdssaker kirkens provins.På den nye arbeidsplassen er ansvaret Det er også uforlignelig. eldre: Jeg har ansvaret for totalt åtte kirkegårder.

På vanlige virkedager er rutinen å inspisere «gjenstandene», begynnende med utskifting av søppelsekker i separate søppelcontainere, hvor kompost og annet sorteres separat. Tilstanden til offentlige toalettanlegg bør overvåkes, flere mindre reparasjoner bør gjøres, og det bør påses at ingenting mangler på det offentlig tilgjengelige gravrenseverktøyet (spder, vannkanne, saks osv.). Rutinen inkluderer også stell av trær og busker, plenklipping, snørydding om vinteren og andre daglige gjøremål. Ødelagte eller til og med kollapsede gravsteiner bør reinstalleres regelmessig, hvis kirkegårdseieren har bestilt en slik tjeneste. En interessant forskjell i Norge er «abonnementet» på kirkegården: du må betale en årlig avgift, den blir ikke brukt for alltid. Hvis ingen av de pårørende etter en tid er mulig å grave ut igjen, vil betale det og redde graven, fjernes gravsteinen og plassen gjeninntas. Men det er fortsatt relativt sjeldent, fordi familietradisjoner og arv er sterke.»

Begravelse i Norge

«Mitt ansvar inkluderer å forberede alt før begravelsen, samt organisere det etterpå. I motsetning til Latvia, her gjør en eller to personer det (ingen begravelsesteam, ingen spesielle transportører, gravemaskiner). Grave en grav eller «bygge en leilighet» Som jeg kall det, det gjøres med en liten gravemaskin, ikke med spader. Både fordi jorda er tung, leireholdig, steinete, og fordi tid er penger og lønnen er per time. Avhengig av land, kan du «bygge en leilighet «fra 45 minutter til flere timer, mens du tenker på underverkene i terrenget.

Flyttingen er klassisk fra sørgerommet i en kirke eller et sykehjem, hvor alle sitter godt i varmen, holder taler, synger åndelige sanger osv., og ikke blir klemt inn i et kaldt, trangt kapell, slik det ofte er. tilfelle i Latvia. Det finnes ikke slike kapeller i Norge. Kirkegården til huset heter Bell House. Det er en gravklokke i tårnet, men det er kontor, lager og fasiliteter i huset.

Når kirkeseremonien avsluttes (det tar vanligvis en time), går alle til kirkegården for å «sette en stopper for det». Hva dette betyr vil bli sett av mange i amerikanske filmer: Det er bare en veldig kort avskjedsseremoni på kirkegården, som faktisk varer mindre enn 10 minutter. Ta med pastorens avskjedsord, den siste sangen sammen, og så er det slutt. Frem til kirkegården skyves kisten med avdøde inn i en spesiell safe av de pårørende selv, ikke av en spesialbetalt brigade. På slutten av seremonien forblir «leiligheten» åpen og fylles først etter at de siste deltakerne har forlatt kirkegården. Spørsmålet her vil være: «Men hvordan slipper du kista, hvis alt skjer så fort?» Dette gjøres med en spesiell opptaksheis. Alt er veldig enkelt, uten forskjellige utseende, som en åpenbar og uunngåelig prosess, sier Mariss.

Forskjeller i gravtradisjoner

«Hvis vi snakker om noe annet, så er det ingen slik begravelse her. I hvert fall ikke i latvisk stearinlyskveldsformat. I Norge er «stearinlysnatten» hele året. De fleste gravsteiner er arrangert med innebygd lysestake. . Ellers, plasser lysene i en separat eller like lysestake. Lysene (klassiske eller elektriske) lyser perfekt opp graven gjennom høsten, vinteren og også våren. Jeg vil nevne et ganske morsomt fenomen: enkle og billige lys ( de som er i plastbeholdere og inneholder fett) er en god godbit for kråker og jays. Fugler kan åpne de enkleste lysekronene, ta ut lys og til og med blåse dem ut ved å rulle dem rundt bakken. For å komme raskere og enklere til godbiten, stearinlys blir ofte kastet fra bakken på asfalten for å smuldre og søle. Ikke for ingenting blir kråker ansett for å være ganske intelligente fugler før.

Kirkegårder er små, deres størrelse er strengt regulert i både bredde og lengde. Det er ingen felles «småhagekultur» for latviere. Kirkegården er som et sjakkbrett horisontalt og vertikalt. Når du skal grave, vet nøyaktig hvor og hva som er nederst (hvis du allerede graver på toppen). Når graven har satt seg en tid etter begravelsen, jevnes gressmatta og restaureres. For pårørende å bruke som kirkegård, er det ikke hele området igjen langs kisten, men kun plassen for gravsteinen og det 60 centimeter store hulrommet foran. Og alt. For å være ærlig er det mer enn nok å plante en blomst, sette blomster i en vase og ha et sted for et stearinlys. Latviere som har sett den i Norge innrømmer at den faktisk er veldig god og praktisk, fordi man ikke trenger å bruke mye tid på luking, graving, raking og andre gravarbeider som er så vanlige i Latvia.

Jeg liker norske kirkegårder som ikke er dystre, deprimerende. Det er mer som en steinhage, et minnested for kjære, og det er ingen vanlig dyster aura.»

«Gravsteiner»

«Det ville være mye å fortelle … En ganske strålende episode var for et par år siden i begynnelsen av januar, da jeg kvelden før måtte flytte til en annen kirkegård for å forberede en» leilighet «til begravelsen neste dag. fantasy , vi kan forestille oss en scene på en kald vinterettermiddag rundt klokka åtte, når alt er lyst ved fullmåne, som graver graven, som, som en gigantisk osterull, er rett over hodet ditt … Skremmende? , ganske romantisk på en måte.

Det var ett tilfelle der byrået blandet sammen sekvensen av begravelser torsdag og fredag, og graven på fredag ​​ble gravd ut for første gang. Kirkegårdsseremonien ankommer, og det er tydelig at det er gjort en feil … I den friske freden i Norge, uten å rope eller lete etter de skyldige, dro alle til det angitte stedet, hvor avskjedsseremonien ble utført, men den graven ble gravd ut og den avdøde begravet etter at alle dro. Som de sier, hva skal du bekymre deg for? Feil skjer med alle, men kloke mennesker løser dem rolig og uten stress, «minner Mariss.

Så vi ser at kulturen på de norske og latviske kirkegårdene har mye til felles og forskjellig. Hvilke tradisjoner er bedre? La alle konkludere med dette for seg selv, selv om Mariss vil si at det ikke er noen god eller dårlig tradisjon. Alt er som det har gått og for hver enkelt, det som virker mer akseptabelt og hyggelig.

Begravelse … Kirkegård … Sannsynligvis for de fleste, når de hører disse ordene, er de første assosiasjonene ikke lyse og positive. Mariss inviterer deg til å se det fra en annen side, litt lysere. Fordi det i hovedsak er en helt naturlig prosess, akkurat som november, som forårsaker depresjon hos en person, men en annen liker det, for eksempel i Sigulda, mediterer og leser sider og tenker på det evige …

You may also like