Home » Nordmenn bestiller skip for å frakte CO2

Nordmenn bestiller skip for å frakte CO2

by Russell Crowe

Nordmenn bestiller skip for å frakte CO2

CCS

Det norske selskapet Northern Lights, en av de skandinaviske partene som er involvert i utviklingen av «Carbon Capture and Storage» (CCS), har tatt i bruk to tankbiler fra et kinesisk verft som er fullt utstyrt for å transportere CO2.

Skipene, som skal lagre den trykksatte klimagassen i flytende form i spesielle tanker, skal leveres i midten av 2024 og deretter settes inn for å samle CO2 fra europeiske utslippskilder og transportere den til nordlyslagerterminalen ved Øygarden i vest. Europa, Norge.

Børre Jacobsen, direktør for Northern Lights, sier at fartøyene vil tillate selskapet å utvikle et «fleksibelt og effektivt europeisk infrastrukturnettverk for å transportere CO2-en som fanges opp av våre industrikunder».

De to frakteskipene skal selv slippe ut minst mulig CO2. De vil bruke LNG som hoveddrivstoff og vil være utstyrt med et vindkraftsystem og et drivstoffbesparende luftboblesystem.

Du har nettopp lest en av de gratis premium artiklene

You may also like