Home » Norge benekter å være «en krigsprofitør»

Norge benekter å være «en krigsprofitør»

by Ashley Olsen

På spørsmål i Norsk Arktis etter et besøk på et flytende gassanlegg ved Hammerfest, avfeide Jonas Gahr Støre anklagen fra de som ønsker at Oslo skal gjøre mer for ukrainere og antydet at landet hans snart ville bli en av de første giverne.

– Det er en forestilling jeg kategorisk avviser, sier Støre. Regjeringen hans vil snart presentere en «flerårig bistandspakke» til fordel for Ukraina og fattige land som er berørt av ettervirkningene av krigen, som økende kornpriser. Denne planen «vil hjelpe dem til å opprettholde sin sivile infrastruktur, for forhåpentligvis en dag å gjenoppbygge et fritt Ukraina og samtidig støtte dem militært», understreket regjeringssjefen. Nøyaktig mengde og innhold vil bli avslørt «i begynnelsen av februar».

Første europeiske leverandør

Ifølge ham er det feil å antyde at landet hans tjener feil på krigen i Ukraina, en anklage spesielt fra den polske statsministeren. Norge har jobbet hardt siden i fjor for å bidra til å kompensere for kollapsen i russiske gassforsyninger til Europa, sa Støre.

Den har blitt hovedleverandøren, øker eksporten med 8-10 %, og hjelper dermed kontinentet å komme seg gjennom den varme vinteren. Fyll opp kassen forresten: i år spår regjeringen et rekordstort budsjettoverskudd på 1,127 milliarder kroner (104 milliarder euro), drevet opp av økende olje- og gassinntekter.

En sum som vil utfylle landets suverene formuesfond, som allerede er det største i verden med mer enn 13,4 milliarder kroner i eiendeler. «I 50 år har Norge letet, på egen risiko, og produsert energiressurser, olje og gass», argumenterte Støre. — Det er ikke Norge som setter prisene.

You may also like