Home » Norge endrer kravene til fremtidige borgere

Norge endrer kravene til fremtidige borgere

by Russell Crowe

Norge gjennomfører betydelige endringer i reglene for tildeling av statsborgerskap, blant annet økende språkkrav og endring av fristen for å søke statsborgerskap.

Norge gjør en rekke viktige endringer i statsborgerskapsreglene som kan gjøre det vanskelig å få statsborgerskap.

Fra og med neste år vil Norge skjerpe språkkravene for de som ønsker å bli statsborgere i landet – plakaten for språkkunnskaper skal heves. I tillegg vil perioden som kreves for å oppholde seg i landet før søknad om statsborgerskap forlenges eller forkortes avhengig av inntekten til søkeren.

Det er en plakat om språkkravene.

Fra 1. januar 2022 vil det påkrevde språknivået heves fra A2 til B1, i henhold til Common European Framework of Reference for Languages.

A2 betyr grunnleggende norsk og B1 regnes som flytende eller semi-flytende.

Kravet om obligatorisk norsk- og samfunnskunnskapsundervisning oppheves.

Et unntak fra de nye språkkravene gjelder i tilfeller der en person på grunn av visse personlige forhold eller helseproblemer ikke kan oppnå B1-nivå i muntlig norsk.

Dersom statsborgerskapssøknaden gjøres før januar 2022, vil ikke de nye kravene gjelde ennå.

Du kan lære mer om endringer i språkferdigheter. UDI side.

Endringer i botid

Fra og med januar 2022 vil antall år du har bodd i Norge for å søke om norsk statsborgerskap øke eller redusere ut fra inntekten din.

Potensielle norske statsborgere som tjener mer enn 319.997 kroner i året (eller det regjeringen kaller «tilstrekkelig inntekt»), vil raskere kunne søke om statsborgerskap: Den påkrevde botiden reduseres fra sju til seks år fra de siste ti.

Men for de som ikke får «tilstrekkelig inntekt», forlenges denne perioden.

Etter de nye reglene vil potensielle borgere med utilstrekkelig inntekt måtte bo i Norge i åtte av de siste 11 årene (i stedet for sju av ti).

Ingen tilbakevirkende endringer vil gjelde: Dersom det søkes om statsborgerskap før endringen trer i kraft, vil det ikke påvirke søknaden.

Du kan lære mer om endringer i livsperioder. UDI side.

Utarbeidet av thelocal.no.

Likte du det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Norge endrer kravene til fremtidige borgere

sfgdfg

You may also like