Home » Norge er mistenksom overfor russiske atomvåpen helt i nord

Norge er mistenksom overfor russiske atomvåpen helt i nord

by Russell Crowe

Russland tester nye våpensystemer i Arktis nær de norske og finske grensene som ikke er inkludert i gjeldende våpentraktater. Det kommer frem i en rapport fra Etterretningstjenesten (NIS). Rapporten advarer også om at internasjonale våpenavtaler ikke kan holde tritt med utviklingen av nye våpenteknologier.

USA og Russland utvidet nylig sin traktat om reduksjon av strategiske offensive våpen for en periode på fem år, men det dokumentet ser ikke ut til å dekke de nye systemene som for tiden er under utvikling. Rapporten advarer om at spesielt Russlands atomvåpensystemer Poseidon og Burevestnik kan utgjøre en betydelig risiko for regionen.

Kompleks

– Ny teknologi bør gjøre det lettere å lure eller beseire rakettforsvarssystemer eller kompensere for konvensjonell militær underlegenhet, sa viseadmiral Nils Andreas Stensønes, norsk etterretningssjef, i en kommentar til rapporten.

«Det globale arsenalet av atomvåpen er redusert betraktelig, men situasjonen har blitt mye mer kompleks enn under den kalde krigen. Den nye traktaten er utilstrekkelig til å dekke de siste teknologiske fremskritt. Avtalene må oppdateres.

Stensønes sier han er spesielt bekymret for de nye Poseidon- og Burevestnik-våpnene. Poseidon er en atomdrevet undervannsdrone som også kan være bevæpnet med atomstridshoder. Burevestnik (SSC-X-9 Skyfall) er et atomdrevet kryssermissil med global rekkevidde og evne til å penetrere fremtidige missilforsvarssystemer.

– Disse systemene er ikke klare ennå, men det pågår mange tester i Nord-Russland, nær norsk territorium, sier Stensønes. – Vi har lagt merke til aktiviteter rundt Barentshavet, Hvitehavet, Kolahalvøya og Novaja Zemlja. For to år siden ble det registrert en ulykke med en Burevestnik, der stråling også ble frigitt. »

– Ny atomvirksomhet utgjør en betydelig risiko, argumenterer Stensønes. «De nye våpnene er vanskelige å bekjempe fordi de flyr lavt eller beveger seg under vann.»

sikkerhetsbalanse

Rapporten skisserer tre grunner til at Russlands atomavskrekking blir viktigere. «Russland føler seg truet», heter det. Landet hevder først at NATO, den vestlige militæralliansen, har endret sin virksomhet. Den tradisjonelle patrulje- og etterretningsinnsamlingen ville blitt byttet mot simulerte angrep på russiske mål. I tillegg vil NATO også bevege seg nærmere de russiske grensene.

«Russland sier også at NATO også bruker nye typer krigføring, som bruk av digitale operasjoner og militarisering av verdensrommet. Hensikten vil være å gjennomføre et proaktivt angrep mot russiske ballistiske missiler. Tross alt sier Russland at USA prøver å undergrave den globale sikkerhetsbalansen.

– Russland ser imidlertid på svekkelsen av den strategiske balansen som en eksistensiell trussel som kan rettferdiggjøre egen bruk av atomvåpen, ifølge den norske etterretningstjenesten. Hvis Russland fryktet nederlag i en konflikt med NATO, ville landet ikke lenger utelukke bruk av taktiske atomvåpen. Det er ifølge en rapport om atomavskrekking som den russiske regjeringen la ut i fjor. Med dette forlater Russland sitt løfte om aldri å være den første til å sette i gang et atomangrep.»

Rapporten bemerker at mens lagre av atomvåpen er tilstrekkelig beskyttet, advarer den om at transport av atomstridshoder, enten det er på vei eller jernbane, utgjør en hendelsesrisiko. «Dette kan også frigjøre radioaktivitet,» sier han.

You may also like