Home » Det norske oljefondet hentet inn 38 milliarder dollar i første kvartal. EUR

Det norske oljefondet hentet inn 38 milliarder dollar i første kvartal. EUR

by Russell CroweFoto av Reuters / Scanpix

Norges største formuesfond Norges suverene formuesfond genererte om lag 38 milliarder dollar i første kvartal. Euroen økte investeringene i aksjemarkedene.

Ved utgangen av mars var verdien av det store fondet, som akkumulerer statlige inntekter fra oljesalg, på 11 billioner kroner (1,1 billioner euro).

Fondet investerte 4 % i første kvartal. Investeringsaksjer, som representerer 73,1 % av fondets portefølje, genererte 6,6 % gr.

Oppgangen i aksjemarkedet var i stor grad drevet av finans- og energisektoren, sa fondets visedaglig leder Trondo Grande i en melding.

Fondet foretar også lønnsomme eiendomsinvesteringer, som utgjør 2,5 % av aktiva og hvis inntekt øker 1,4 %. Investeringsobligasjoner (som utgjør nesten en fjerdedel av porteføljen) hadde et tap på 3,2 %.

I mellomtiden har regjeringen hentet inn 83 milliarder dollar fra fondet for å balansere budsjettet. NOK.

Velg selskapene og temaene som interesserer deg. kilder