Home » Norge: Greta Thunberg og samiske aktivister protesterer mot «ulovlige» vindturbiner

Norge: Greta Thunberg og samiske aktivister protesterer mot «ulovlige» vindturbiner

by Siv Jensen

OSLO (AP) – Greta Thunberg og dusinvis av samiske aktivister i tradisjonell drakt blokkerte mandag inngangen til Norges Energidepartement for å protestere mot vindturbiner som blir stående til tross for en rettsavgjørelse.

«Vi kan ikke bruke den såkalte klimaomstillingen som et dekke for kolonialismen», sa den unge svenske kvinnen sammensveiset mens hun sperret dørene til departementet i Oslo.

«En klimaomstilling som bryter med menneskerettighetene er ikke en klimaomstilling verdig navnet, og det er derfor vi må stå opp mot menneskerettighetsbruddene som skjer her,» sa han til TV2-kanalens mikrofon.

Aktivister protesterer mot fortsatt drift av vindturbiner i Fosen-regionen på Vestlandet, mer enn 500 dager etter at en omfattende norsk høyesterettsdom fant at prosjektet krenket rettighetene til samiske familier til å utøve sin kultur, det vil si reindrift.

I sin dom avsagt i oktober 2021 hadde de elleve sorenskriverne i landets høyeste rettsinstans enstemmig erklært ekspropriasjons- og utnyttelsesfullmaktene som ble gitt for bygging av de 151 turbinene ugyldige, men de sa ikke noe om det. destinasjonen som tilsvarer dem.

– Hvis våre grunnleggende rettigheter ikke blir respektert, så vet jeg ikke hvilken stat vi skal stole på, protesterte Ella Marie Haetta Isaksen, en samisk musiker og aktivist, til TV2.

Natt fra søndag til mandag hadde norsk politi tvangsevakuert et titalls aktivister som hadde okkupert inngangspartiet til Olje- og energidepartementet i flere dager. Søndag hadde de fått støtte fra Greta Thunberg.

Representanter for den samiske minoriteten (tidligere samer), den eneste urbefolkningen i Europa som bor i Norge, Sverige, Finland og Nordvest-Russland, krever riving av turbinene.

Så langt har norske myndigheter timet sin forespørsel om ytterligere ekspertise.

«Vi forstår at denne saken er en tung belastning for de samiske reindriftsutøverne i Fosen, men til tross for at Høyesterett fant at de gitte tillatelsene brøt med rettsvernet til reindriftsutøverne, tok den ikke stilling til hva som skal skje med Wind . turbiner, sa statsråd Terje Aasland mandag.

«Dette er dette vi nå prøver å fastslå. Endring av tillatelsene i Fosen krever at saken blir tilstrekkelig undersøkt og en oppdatering av dataene er nødvendig,» sa han i en e-post sendt av tjenestene hans til AFP.

Den låste bygningen som huser ulike tjenester, ble tjenestemenn fra seks departementer invitert til å holde på fjernarbeid mandag.

You may also like