Home » Norge I Arktis startet Cold Response-manøvrer med deltagelse av…

Norge I Arktis startet Cold Response-manøvrer med deltagelse av…

by Henrik Ibsen

I den delen av Arktis som hører til Norge startet Cold Response-manøvrene mandag med deltagelse av 30.000 mennesker. soldater fra 27 land, inkludert 23 NATO-medlemmer, inkludert Polen. Russland godtok ikke invitasjonen som observatør.

Som sjef for den operative kommandoen i det norske forsvaret, general Yngve Odlo, understreket, «målet med aktivitetene vil være å få erfaring i vanskelige værforhold og å vise kampevner i situasjoner som krever reaksjon».

Øvelsene, som skal simulere forsvaret av Norge som en del av det transatlantiske samarbeidet, innebærer bruk av såkalte NATO Lancers.

Utenom nordområdene er øvelsene også planlagt i sentrum og sør i landet og vil vare til begynnelsen av april. Den vil ta i bruk en landøvelsesplass som strekker seg nord for Narvik, et maritimt område utenfor kysten av Norge, og landets luftrom.

Ifølge det norske forsvaret var manøvrene planlagt lenge, i fjor skyldtes de ikke koronaviruspandemien. Opprinnelig ble det annonsert at 35.000 ville delta. soldater, endelig ventes 30.000 til Norge. (14 000 bakkestyrker, 8 000 marinestyrker og 8 000 luftstyrker). Som norske medier spekulerer i, er årsaken til å sende et litt mindre antall tropper Russlands angrep på Ukraina.

Norske myndigheter inviterte representanter for de 57 OSSE-statene, inkludert Russland, som observatører, som imidlertid nektet å delta i denne egenskapen.

Ifølge læreren. Katarzyna Zyśk ved Norsk institutt for forsvarsstudier, vil Kreml bruke de lenge planlagte manøvrene Russland ble fortalt om i propagandaformål for å styrke anti-NATO-sentimentet i innenriks og internasjonal politikk.

– Slike øvelser er imidlertid en stor avskrekkende virkning. Det ville vært mer problematisk om de ble avlyst, sa eksperten i en tale på NRK fjernsyn.

Den 197 kilometer lange landstrekningen av den 197 kilometer lange landgrensen til Russland, som tilhører NATO, deler også Barentshavet med den russiske føderasjonen. (GRØT)

gevinst / dårlig /

You may also like

Leave a Comment