Home » Norge kan bli et mål for Greenpeace

Norge kan bli et mål for Greenpeace

by Russell Crowe

Norges fremstøt for å fortsette å bore offshore olje og gass kan vekke motstand og protester blant miljøvernere.

Jeg vil ikke forlate markedet

Med mange europeiske land som tyr til dyre teknologier, lover ikke et av de rikeste landene på kontinentet å gi etter for en felles trend.

For noen dager siden offentliggjorde Norge sitt langsiktige energistrategiprogram. Norge fortsetter å forberede seg på leting og utnyttelse av nye olje- og gassfelt ikke bare frem til 2050, men også utover. For fans av miljøet forårsaket dette en viss innvirkning.

– Vi mener ikke at vi bør slutte å produsere fossilt brensel og overlate markedet til Russland og Qatar, sa norsk olje- og energiminister Tina Bru.

Samtidig understreket han at utvinning av fossilt brensel i 2050 I Norge vil det være om lag 65 prosent. lavere enn det er nå. Dette skyldes den generelle nedgangen i olje- og gassmarkedet, som er uunngåelig med den økende globale bruken av vind-, sol-, vannkraft- og hydrogendrivstoff.

Bransje: Norske oljerigger er byer på åpent hav.

«Vi forstår at etterspørselen etter fossilt brensel vil avta, så det vil være viktig å bringe fossilt brensel til markedet til rimelige priser for å unngå å sløse med ressurser,» sa Bru.

Har fått kritikk i Norge

Norges langsiktige energistrategiprogram har skapt bekymring hos Greenpeace. Frode kalte, i likhet med Pleymas, leder for Greenpeaces norske divisjon, den norske regjeringens ønske om å fortsette å drive olje- og gassfelt for uproduktivt og uansvarlig.

– I følge avtalene om klimaendringer er det ikke plass for nye oljefelt i Europa i fremtiden, sa han. Norge, det nest grønneste landet og det mest attraktive turistmålet i Europa på et tiår, kan bli landet med de hyppigste Greenpeace-aksjonene.

Og i Norge selv er det politikere som har sluttet seg skeptisk og kritisk til den norske regjeringens intensjon om å fortsette å utstede oljeleting og utvinningstillatelser.

Offshore: Norske skip er sterkt involvert i olje- og gassproduksjon.

Det internasjonale energibyrået har kunngjort at alle fremtidige energiprosjekter med fossilt brensel bør suspenderes hvis verden ønsker å gjøre det innen 2050, og overvinne virkningene av klimaendringer.

– Regjeringen ignorerer Det internasjonale energibyråets advarsel om ikke å åpne nye felt og bringer oss nærmere klimakrisen, sa Lars Haltbrekken, en norsk stortingsrepresentant.

Du ville miste en del av din maritime virksomhet

Statsminister Erna Solberg tror ikke olje- og gassutvinning og produksjon kan skape problemer. Ved å redusere dem planlegger Norge å utvikle en lavutslippsindustri for olje og gass.

En annen norsk bestemmelse er at den i tillegg til olje og gass raskt vil bygge ut både vindkraft og hydrogenproduksjon.

Hvorfor er Norge, i motsetning til andre små europeiske land, så motvillige til å gi opp olje og gass?

Utfordringer: Den mest populære læreplanen i norske maritime skolesimulatorer er hvordan man lykkes med å bringe en taubåt til en oljerigg.

Svaret ligger i selve norsk økonomi. Etter at olje og gass ble oppdaget og utnyttet i Nordsjøen og Norge, ble landet et av de fattigste i Europa.

Offshore olje- og gassvirksomheter skaper enorme merverdier. Norge er den nest største olje- og gassprodusenten i Europa etter Russland. Denne sektoren gir nordmenn mer enn 200 tusen. godt betalte jobber. Mange transport-, kjemi- og serviceselskaper er involvert i utvinning av olje og gass.

Norges oljeindustri til havs er også viktig for enkelte litauere. Det er folk fra Litauen som jobber i norske oljeselskaper, en stor del av litauerne betjener oljerigger, og yter ulike tjenester til menneskene som jobber på dem.

You may also like