Home » Norge. Kvinne dømt for å ha hjulpet islamister. «Hun oppdro neste generasjon ISIS-rekrutter» | Utenriksnyheter

Norge. Kvinne dømt for å ha hjulpet islamister. «Hun oppdro neste generasjon ISIS-rekrutter» | Utenriksnyheter

by Russell Crowe

– Siktede dro til området kontrollert av terrorister, hvor hun behandlet barn og utførte ulike aktiviteter virker hjem, skapte forholdene for aktiv deltakelse av tre ektemenn i fiendtlighetene. Kvinnen var i ferd med å oppdra neste generasjon av rekrutter fra Islamsk Stat, sa dommer Ingmar Nestor Nilsen i høringen.

Se videoen
10 år med borgerkrigen i Syria. Millioner av flyktninger, enorme ødeleggelser, krise forverret av pandemien

En kvinne dømt for å ha hjulpet islamister. Dette er den første setningen i Norge som anerkjenner en rolle for kvinner som deltakelse i en terrororganisasjon.

Dommerne ved Oslo tingrett antydet ulike årsaker til at den 30 år gamle norske kvinnen ble dømt. Ifølge dommerne visste kvinnen som dro til Syria utmerket godt at mannen hennes, Bastián Vásquez, var medlem av en terrororganisasjon. «Retten la også til grunn at da han reiste til Syria, var målet hans å bo på et sted hvor radikal islam ble praktisert», melder det norske dagbladet. «Aftenposten».

Ramadan under koronaviruspandemien. Mekka ble også rammet av restriksjoner

Dommerne slo videre fast at kvinnen ikke bare var en kone og mor. Det er ingen tvil om at hun ved å reise til Syria, ta seg av barn, gjøre husarbeid og bo sammen med tre ektemenn, la til rette for at de deltok i krigshandlinger og deltok aktivt i Den islamske staten, melder Aftenposten.

Aktoratet er fornøyd med dommen. Forsvarsadvokater peker på bevis på uskyld

Fiskal Geir Evanger sa seg fornøyd med dommen. Kvinnens advokater hevdet på sin side hennes uskyld i retten at den 30 år gamle kvinnen ønsket å returnere til Norge og var et offer for menneskehandel. Dommerne påpeker imidlertid at det kvinnen gjorde som kone og mor ikke tyder på at det var tvangsarbeid, så hun er etter deres mening ikke et offer for menneskehandel.

Selv forsøkene hans på å reise hjem bidrar ikke til at kvinnen blir frifunnet. «At tiltalte ønsket å reise til Norge hadde ikke sammenheng med hennes plikter som husmor og mor, men heller at hun og barna ønsket å unnslippe den vanskelige hverdagen i et krigsherjet land», slo retten fast. .

ABW-offiserer (bilde illustrerende)Tre personer planla et angrep på muslimer i Polen

Rettens dom er den første dommen mot en norsk kvinne som dro til Syria og til slutt sluttet seg til Den islamske staten. På spørsmål om hvor viktig denne kjennelsen var for norsk rettspraksis, svarte aktor Evanger at saken la grunnlaget for lignende saker. «Dette kan være en pekepinn for senere saker,» sa han.

You may also like