Home » Norge. Retten nekter å utlevere til Polen på grunnlag av rettssikkerhet – Wprost

Norge. Retten nekter å utlevere til Polen på grunnlag av rettssikkerhet – Wprost

by Henrik Ibsen

Vestfold tingrett avsa i slutten av oktober kjennelse om utlevering av en 34 år gammel polak til Polen. Mannen ble dømt for besittelse av narkotika, våpen og ammunisjon. I juni 2020 utstedte Polen en europeisk arrestordre på 34-åringen. Den beskriver at en polsk statsborger begikk 16 forbrytelser og var medlem av en organisert kriminell gruppe.

Polen ønsket utlevering av en 34-åring anklaget for narkotikaforbrytelser

Mannen hadde blant annet 9,9 kg marihuana; 4,8 kg amfetamin; 2 kg hasj; 40 g kokain og 5 tusen. ecstasy-piller. Den 34 år gamle mannen hadde også våpen og ammunisjon uten nødvendig tillatelse. Polakken risikerte maksimalt 12 års fengsel. Tiltalte sonet imidlertid en dom i Norge. I november 2020 ble han dømt til to år og fem måneders fengsel. Dommen hans inkluderte 41 dagers forebyggende forvaring.

En norsk domstol slo fast at vilkårene for EAW var oppfylt. Utleveringen vil imidlertid ikke finne sted fordi Vestfold tingrett uttrykte tvil om det polske rettssystemet. Det er bekymring for at 34-åringen kanskje ikke får en rettferdig rettergang utført av en uavhengig domstol. Avgjørelsen slo fast at «ekstremt dramatiske hendelser har skjedd i Polen de siste ukene i forhold til uavhengigheten til domstoler og dommere.»

Vestfold tingrett lister opp problemene i det polske rettssystemet

Den norske domstolen viste også til en fersk dom fra EU-domstolen og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Vestfold tingrett refererte og beskrev også i detalj forutsetningene i den såkalte snuteloven, som trådte i kraft i midten av februar 2020. Norsk domstol la også vekt på at den polske regjeringen ikke hadde til hensikt å etterkomme dommene fra EU-domstolen og EMK.

Kjennelsen fra den polske forfatningsdomstolen om nasjonal lovs overlegenhet over EU-retten og kjennelsen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Reczkowicz v. Polen. Et annet spørsmål som ble reist av den norske domstolen var dommene fra EU-domstolen om frysing av straffene til Høyesteretts disiplinærkammer om dommerimmunitet og om disiplinærsystemet til polske dommere.

Michał Wójcik om den norske domstolens avgjørelse

Et medlem av regjeringen og en tidligere visejustisminister svarte på saken. «En norsk domstol nektet å utlevere en narkotikamistenkt til Polen på grunn av en påstått mangel på rettssikkerhet. Samtidig har et titalls norske familier flyktet til Polen siden 2019 som et lovlydig land, og søkt tilflukt med barna sine», skrev Michał Wójcik på sosiale medier.

Les også:
Sejmen vil ta seg av avviklingen av Disiplinærkammeret. Terlecki: Ideen vil holde fast

You may also like

Leave a Comment