Home » Norges Bank antyder høyere renter lenger

Norges Bank antyder høyere renter lenger

by Siv Jensen

Som ventet økte den norske sentralbanken styringsrenten med 0,25 poeng til 4,25 prosent, i et forsøk på å dempe inflasjonen som fortsatt er godt over offisielle mål.

Norges Bank har for det trettendemin ganger på to år, hevet styringsrenten torsdag, selv om den anså «sannsynlig» en ny skrue i desember for å nå et maksimum som trolig vil vare i 2024.

Som ventet økte den norske sentralbanken styringsrenten med 0,25 poeng til 4,25 prosent, i et forsøk på å dempe inflasjonen som fortsatt er godt over offisielle mål.

Men når det gjelder den fremtidige rentebanen, overrasket det økonomer ved å være betydelig fastere enn forventet, og antydet en ny økning i desember og på forhånd utelukket enhver reduksjon neste år.

– Behovet for ytterligere tilpasning vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Det vil trolig komme en ny økning i den offisielle renten, mest sannsynlig i desember, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en uttalelse.

Den pengepolitiske rapporten publisert samme dag antyder en rente som vil ligge på rundt 4,5 % det neste året.

«Det vil trolig være nødvendig å opprettholde en fast holdning i fremtiden,» sa Wolden Bache.

Mange økonomer så en mer haukeaktig linje enn forventet. Noen spådde på forhånd at ratene i Norge nå skulle nå toppen og at ratene kunne begynne å falle neste år.

Faktisk har inflasjonen avtatt i det skandinaviske landet, til 4,8 % i august, fortsatt godt over målet på rundt 2 %, og undersøkelser om forretningsklima tyder på en økonomisk nedgang.

I andre kvartal stagnerte norsk økonomi til tross for uventede oljegevinster, og landet var en stor hydrokarbonprodusent.

Men med den svake norske kronen som gjør importen dyrere og støtter inflasjonen, kan ikke Norges Bank tillate at rentegapet øker med andre vestlige økonomier, ellers vil den nasjonale valutaen svekke seg ytterligere.

Men hvis Federal Reserve skulle opprettholde hovedrenten onsdag, ser den for seg en ytterligere skruevending innen utgangen av 2023 og en mindre rask nedgang enn forventet i 2024. Den svenske centralbanken annonserte også en pengepolitisk innstramming torsdag .

You may also like