Home » Norges oljefond 2020 økte med 10,9 %

Norges oljefond 2020 økte med 10,9 %

by Russell Crowe

Foto av Judita Grigelytė (VŽ)

Landets velferdsfond, som investerer Norges oljeinntekter i fremtidige generasjoner, tjente 10,9 % eller 1,07 billioner i fjor. NOK (€ 102mrd), støttet av raskt økende aksjer i teknologisektoren.

Torsdag la fondet frem fjorårets resultater, der fondets aksjeportefølje ga en avkastning på 12,1 %, avkastningen på investeringene i unotert eiendom var negativ med 0,1 %, og renteinvesteringsporteføljen ga 7,5 %.

Fondet ga 0,27 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

«Selv om pandemien satte sine spor i 2020, var det nok et godt år for fondet. Samlet sett var fondets resultater den nest høyeste siden 1998 i kroner. Den høye avkastningen minner oss imidlertid også om at markedsverdien av fondet kan svinge betydelig i fremtiden, sier Øystein Olsen, styreleder i Norges Bank.

Fondet har særlig dratt nytte av investeringer i store teknologiselskaper som ikke ble negativt påvirket av fjorårets pandemi og har ytterligere styrket sine posisjoner.

«Teknologiselskaper i 2020 viste den høyeste ytelsen, 41,9%. Dette skyldes hovedsakelig pandemien som har generert en massiv etterspørsel etter telependling, utdanning, handel og underholdning,» sa Nicolai Tangen, ny administrerende direktør i fondet.

Minst ytterligere 58 milliarder. Verdien av NOK-fondet ble styrket av gunstige valutakursbevegelser i fjor da kronen svekket seg mot de viktigste valutaene, og økte avkastningen på utenlandske investeringer.

2020 Ved utgangen av året var verdien av fondet 10.914 billioner. NOK (1.044 milliarder euro). 72,8 % er investeringer i aksjer, 2,5 % – i unoterte eiendommer, 24,7 % – i renteinstrumenter.

Det er det største gavefondet i verden og representerer nesten 1,5 % av alle børsnoterte aksjer i verden.

Fondet var til stor hjelp for det norske budsjettet når det gjaldt å styrke økonomien under rammen av pandemien. I fjor trakk landet 298 milliarder dollar fra fondet. NOK.

Fjoråret var uvanlig for globale velferdsfond. Ifølge The Economist søkte 26 regjeringer i fjor ressurser fra sosiale fond, hvorav de samlet inn rundt 162 milliarder dollar. USD (134 000 millioner euro) for å hjelpe økonomiene deres mot pandemien.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg: Vi vil informere deg med et personlig nyhetsbrev så snart de er omtalt i «Verslo žinios», «Sodra», Registreringssenteret, etc. kilder