Home » PGNiG har oppdaget et oljefelt i Norge

PGNiG har oppdaget et oljefelt i Norge

by Russell Crowe

PGNiG Upstream Norway og dets lisenspartnere har oppdaget et hydrokarbonfelt på lisens PL939 i den sørlige delen av Norskehavet. Prøvene som er tatt indikerer tilstedeværelse av lett råolje, hvis ressurser, ifølge estimater publisert av Oljedirektoratet, varierer mellom 19 og 63 millioner (omtrent 2,1-7,1 millioner tonn), sa selskapet tirsdag.

– Feltet ved Egyptian Vulture-prospektet vil være et verdifullt tillegg til vår gruveportefølje på norsk kontinentalsokkel. Naturgass forblir i sentrum av PGNiGs forretningsstrategi, men utvinningen av råolje lar oss diversifisere og optimalisere operasjonene våre i denne regionen, sa Paweł Majewski, president for PGNiG, sitert i pressemeldingen.

300 meter under jorden

Den egyptiske gribbprospektavsetningen ligger i sandsteinformasjonene fra kritt som er en del av Lange-formasjonen. Letebrønnen har nådd 3.883 meter under havoverflaten med en dybde på 301 meter på stedet. Under boringen ble det tatt prøver og gjort geofysiske målinger som vil bli gjenstand for dybdeanalyse. Resultatene vil bli brukt til å evaluere utviklingsmulighetene til de oppdagede ressursene, mens konsesjonspartnerne ikke utelukker koblingen av forekomsten til den eksisterende infrastrukturen til naboforekomster som allerede er i drift, ble det bemerket.

PGNiG Upstream Norway har en eierandel på 30 % i lisensen. Operatøren er Equinor Energy (55 % av aksjene). De resterende 15 % av aksjene eies av Longboat Energy.

14 tankavsug

PGNiG Upstream Norway er aksjonær i 58 lisenser på norsk kontinentalsokkel. Selskapet anslår at produksjonsvolumet neste år vil øke til mer enn 2.500 millioner m3 naturgass, sammenlignet med drøyt 0.900 millioner m3 antatt for i år. I tillegg til oppkjøpet vil det være et resultat av lanseringen av produksjon av nye forekomster og tilleggsbrønner. For tiden utvinner selskapet fra 14 forekomster.

PGNiG har vært notert på Warszawa-børsen siden 2005. Konsernet driver med utvinning av naturgass og råolje i landet, import av naturgass til Polen, lagring av gass i underjordiske gasslagre, distribusjon av gass. brensel, samt utvikling av naturgass- og råoljefelt i landet og i utlandet, samt levering av geologiske, geofysiske og letetjenester i Polen og i utlandet. Selskapets konsoliderte salgsinntekter nådde PLN 39 197 millioner i 2020.

Les også:
Sasin kunngjorde den mulige datoen for oppkjøpet av PGNiG av Orlen
Les også:
Gass vil spille en nøkkelrolle i Polens energitransformasjon innen 2050.

You may also like