Home » Slik erobrer den store fine kjempen fra Norge vårt eiendomsmarked med sjumilsstøvler | eierne

Slik erobrer den store fine kjempen fra Norge vårt eiendomsmarked med sjumilsstøvler | eierne

by Russell Crowe

Vikingene er tilbake i Nederland, ikke i et raid, men som kjøpere av våre utleieeiendommer.
Du hører ikke om offentlige boliger lenger. Nå er det eiendomsmarkedet og det ordet sier alt. Offentlige boliger har blitt en global handel, som involverer milliarder og flere og flere mennesker blir rike. De tre hundre største private eierne (i kategorien ikke-naturlige eiere, som aksjeselskaper) eier til sammen mer enn 31 000 boliger øst i Nederland, ifølge en undersøkelse utført av denne avisen. De er nesten like mange som det er i kommunene Harderwijk og Ermelo til sammen.

De største eierne av utleieboliger i det østlige Nederland på det private markedet er såkalte institusjonelle investorer. De benytter seg av svært store mengder andre, for eksempel innkrevd av forsikring eller pensjonsinnskudd.

Pensjon

Depotmottakeren Vesteda Fund 1 bv er den klart største i det østlige Nederland, med 3 874 utleieboliger, hovedsakelig i Arnhem, Zwolle og Nijmegen. Dette fondet er en del av Vesteda Residential Fund FGR (en spin-off av boligporteføljen til ABP pensjonsfond) og investerer i eiendom gjennom pensjoner og forsikringspremier. På andre og tredje plass kommer Stichting BPL Pensioen (2 436 boliger i det østlige Nederland) og Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund nv (1 450).

You may also like

Leave a Comment