Home » Terroristrussel: hva er de europeiske reglene for grensekontroll?

Terroristrussel: hva er de europeiske reglene for grensekontroll?

by Edvard Munch

Mandag ettermiddag, mens den mistenkte i Brussel-angrepet som drepte to personer og alvorlig skadet en annen var på frifot, beordret Gérald Darmanin forsterket kontroll på grensen til Belgia. En avgjørelse motivert av det høye nivået av terrortrussel i sammenheng med konflikten mellom Israel og Hamas. Politiet har siden skutt og drept den mistenkte.

Den 13. november 2015, noen timer etter Bataclan- og Stade de France-angrepene, kunngjorde president Hollande også «stenging av grensene». Strengt tatt var det en reetablering av grensekontrollen.

Hva slår Schengen-avtalen fast?

Schengen-avtalen ble signert i 1985 i Schengen i Luxembourg, og sørger for fri bevegelse av personer uten kontroll ved indre grenser innenfor «Schengen-området». Dette rommet samler 23 medlemsland i den 27 EU og fire assosierte stater: Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. EU-medlemmene Bulgaria, Romania, Kypros og Kroatia er ikke integrert i Schengen-området. Kommisjonspresident Ursula von der Leyen talte for Europaparlamentet i forrige måned, og ba Romania og Bulgaria om å gå inn i Schengen-området «uten ytterligere forsinkelser».

Mens fri bevegelse av personer er regelen, gir Schengen-grensekoden etablert i 2006 unntak i tilfeller av alvorlige trusler mot offentlig orden eller indre sikkerhet. Denne koden ble endret av en forskrift av 9. mars 2016. Uten å påvirke prinsippet om fri bevegelse av personer, definerer artikkel 22 i denne forskriften gjeninnføring av kontroller som en «tiltak for siste utvei», «begrenset til det strenge minimum som er nødvendig for å svare på en alvorlig trussel mot offentlig orden eller indre sikkerhet.»

Flere scenarier er planlagt. Hvis det er en påregnelig begivenhet, en sportslig eller politisk begivenhet, er gjenetablering av kontroller begrenset til 30 dager og kan ikke overstige 6 måneder. I tilfelle en uforutsigbar trussel kan varigheten av kontrollene være ti dager og ikke overstige to måneder, under unionskontroll. Frankrike har også gjeninnført kontrollen ved alle sine landegrenser for Rugby-VM.

«Alvorlige og vedvarende mangler knyttet til kontrollen av ytre grenser»

Endelig er reetablering av indre grensekontroll mulig ved «eksepsjonelle omstendigheter som setter den generelle funksjonen til området uten indre grensekontroll i fare på grunn av alvorlige og vedvarende svikt knyttet til ytre grensekontroll.» . En grunn som med jevne mellomrom påberopes av medlemsstatene for å rettferdiggjøre kontroller. Som nylig Frankrike, som styrket kontrollen på den italienske grensen, men også Tyskland, som gjenopprettet kontrollen på den polske grensen etter visumsvindelskandalen som rammet Warszawa forrige måned.

Denne mangfoldiggjøringen av unntak fra prinsippet om fri bevegelse av mennesker har gitt opphav til nytt arbeid til fordel for en av Schengen-grensekodene. Innledet under det franske formannskapet i EU, må reformen vedtatt av Civil Liberties Committee nå vedtas i en trepartsdialog (enighet mellom parlamentet, kommisjonen og EU-rådet). Reformen legger særlig opp til berettigede grensekontroller av begrenset varighet, i maksimalt to år, om nødvendig.

You may also like