Home » Tilskudd fra norske fond som en mulighet for polske bedrifter

Tilskudd fra norske fond som en mulighet for polske bedrifter

by Russell Crowe

Innovasjoner innen miljøvern, maritim økonomi og teknologier som forbedrer livskvaliteten, for eksempel innen medisin: Polske selskaper gjennomfører allerede prosjekter av denne typen i samarbeid med nordmenn i rammeverket for norske fond. Hovedmålet er også å stimulere til samarbeid mellom selskaper fra Polen og Norge. Det lokale markedet tilbyr polske gründere attraktive muligheter, men det er også vanskelig på grunn av sin lille størrelse og høye konkurranseevne. For å lette oppstarten arrangerer PARP en rekke møter og konferanser som gjør at nasjonale bedrifter kan finne en norsk partner for gjennomføring av joint ventures. Neste slike arrangement finner sted 21. oktober i år.

Fot. Shutterstock

– Polen og Norge har tette økonomiske forbindelser. Til tross for at Østersjøen skiller dem, er de geografisk nær hverandre. Selv om Norge er et lite land med bare 5 millioner innbyggere, er det blant de ti viktigste økonomiske partnerne i Polen. Norge er også i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, noe som gjør handel mye enklere. Verdien når rundt 3 milliarder dollar. årlig. Det er snakk om eksport fra Polen til Norge, samt import av produkter og varer fra Norge, sier Newseria Biznes-byrået Konrad Konieczny, programleder i Innovasjon Norge.

Norge er ikke medlem av EU. Takket være medlemskapet i EØS er imidlertid tilgangen til det lokale markedet lettere for polske selskaper. Norske fond bidrar også til dette, det vil si en spesiell finansiell mekanisme som kan brukes av polske mikro-, små og mellomstore bedrifter.

– Denne finansielle mekanismen gjør det mulig, nettopp ved å bygge partnerskap med norske selskaper, å skaffe finansiering for sine prosjekter og komme inn på det lokale markedet – sier Konrad Konieczny.

Norske fond er Norges bidrag til å skape et grønt, konkurransedyktig og integrert Europa, og bidrar blant annet til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter og styrke bilaterale forbindelser med landene i Sentral- og Sør-Europa og Østersjøen. . De er tilgjengelige i land som ble med i EU etter 2003, det vil si også i Polen. Norske midler for 2014-2021 utgjør totalt € 1.250 millioner.

– Vi har allerede den tredje utgaven av Norske fond. Polske gründere har allerede fått mye ut av disse midlene, sier Michał Polański, direktør for Entrepreneurship Support Department ved det polske byrået for forretningsutvikling. – Denne støtten kan fås på to måter. Først kan du søke om tilskuddene fordelt av PARP. Det er en direkte støtte, hvor gründere forbereder et prosjekt og skaffer finansiering eller medfinansiering til det. Det er også mulig å bruke norske midler indirekte. Alle midler som brukes på disse midlene, blir deretter kontrahert av institusjoner fra det polske forretningsmiljøet eller offentlige institusjoner. Og de som endelig gjennomfører disse prosjektene og kan vinne med dem er de polske gründerne, fordi disse prosjektene er implementert i Polen.

Disse midlene brukes til å finansiere blant annet «Entreprenørskapsutvikling og innovasjon»-programmet, verdt over 93 millioner euro, administrert av PARP. Polske selskaper kunne søke om tilskudd til utvikling, implementering og kommersialisering av innovative teknologier, løsninger og produkter i tre kategorier: grønne teknologier, blå teknologier (fra havet og innlandsvann) og teknologier som forbedrer livskvaliteten.

I tillegg gjennomføres det også en mindre tilskuddsordning for kvinnelige gründere og bedrifter hvor kvinner eier eller har en avgjørende stemme i ledelsen av bedriften. I tillegg til å finansiere innovasjon og entreprenørskap, er hovedmålet med norske fond også å stimulere til samarbeid mellom polske og norske bedrifter.

– Takket være disse midlene er det mulig å gjennomføre prosjektet sammen med en norsk partner. Du kan også finne en partner for fremtidige rimelige virksomheter, ikke nødvendigvis finansiert av fondet selv. For å gjøre dette, organiserer vi en rekke arrangementer, møter og konferanser som lar oss finne den partneren – forklarer direktøren for PARPs Entrepreneurship Support Department. – Vi har allerede planlagt sju slike arrangementer, hvorav det første finner sted 21. oktober under Bygg Reis Deg-messen, dedikert til bygg. Det er imidlertid planlagt flere for dette og neste år.

– Når du leter etter norske samarbeidspartnere, er det verdt å bruke Travel Grants, som tilbys av PARP, og besøke nettsiden administrert av det norske myndighetsorganet Innovasjon Norge. Denne nettsiden heter TheExplorer.no og du kan finne profiler til flere hundre norske bedrifter på jakt etter utenlandske partnere for å utvikle sine aktiviteter – legger Konrad Konieczny til.

Som han understreker, er norske fond en utmerket måte å utvide økonomisk samarbeid med det lokale markedet, og gir polske selskaper svært attraktive muligheter.

– Den dominerende rollen i handelen mellom Polen og Norge spilles blant annet av sjø-, transport- og møbelindustrien, fordi Polen er en stor eksportør av møbler. Med fokus på SMB-sektoren kan man se at spekteret av sektorer som polske selskaper opererer i i Norge er mye bredere. Her finner vi også blant annet aktiviteter knyttet til sirkulær økonomi, smarte byer eller ulike IT-løsninger. Det er også et stort potensial i energisektoren, innen solcellepaneler og vindparker, beregner Programansvarlig i Innovasjon Norge.

– På den ene siden er det norske markedet veldig attraktivt. Dette er markedet for velstående gründere og forbrukere som er villige til å kjøpe dyrere, men teknologisk avanserte løsninger. På den annen side er det også et vanskelig marked fordi det er lite og er interessant for gründere fra mange land, som også mottar støtte fra de norske fondene. Det er derfor vi oppfordrer polske selskaper til å kontakte oss og delta i disse arrangementene i samarbeid med PARP – legger Michał Polański til.

Kilde: newseria.pl

You may also like